Dată

27 mai 2021
Expired!

Oră

3:00 pm

Bunuri mobile – KRONSTADT ANTIK SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Se aduce la cunoștința generală că la data de 27.05.2021 , orele 15:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, Sect. 1, va avea loc:
vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a următoarelor bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare KRONSTADT ANTIK S.R.L., situate în Municipiul Brașov, Județul Brașov, Calea Feldioarei, nr.75, respectiv :

 1. mașină de frezat la 1.584 Lei;
 2. mașină de rindeluit la 3.424 Lei;
 3. mașină de îndreptat la 528 Lei;
 4. mașină de găurit la 1.024 Lei;
 5. mașină de șlefuit la 1.040 Lei;
 6. strung pentru lemn la 712 Lei;
 7. mașină de polizat la 328 Lei;
 8. compresor aer la 160 Lei;
 9. trusă completă de scule de mână la 208 Lei;

Valoare totala: 9.008 Lei

Preturile de pornire ale bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare KRONSTADT ANTIK S.R.L. sunt reduse cu 20% fata valorile stabilite prin Raportul de evaluare înregistrat la sediul lichidatorului judiciar sub nr. 1718/10.04.2020 întocmit de evaluator autorizat Ardeleanu Ion, conform  Hotararii Adunarii Creditorilor din 03.12.2021.

Pentru participarea la licitație licitatorii vor achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației.  Garanția de participare se constituie prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. ………………………….. deschis la……………………….   pe numele KRONSTADT ANTIK S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunurilor aflat/e în proprietatea KRONSTADT ANTIK S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”.

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la  licitatie, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV.  Prețul caietului de sarcini se va stabili în funcție de valoarea și complexitatea bunului scos la licitatie.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice, între orele 9.00 – 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării la licitatie se regasesc în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 03.12.2020, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua cu repectarea acelorasi conditii și în același loc la 03.06.2021, 10.06.2021, 17.06.2021, 24.06.2021, 01.07.2021, 08.07.2021, 15.07.2021 si la 22.07.2021.
Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722.965.256 sau la Adresa de e-mail: office@rovigobv.ro .

 • Persoana de contact: CIUCUR ANDREEA DANIELA
 • Telefon: 0371.069.013
 • Email: andreea.ciucur@rovigobv.ro
DebitorKRONSTADT ANTIK SRL
CUI29193767
RCJ08/1599/2011
LocalitateBrașov
Adresastr. Saturn, nr. 37 A, apt.59, Brașov, jud. Brașov
Data licitației27 mai 2021