Dată

25 oct. 2023
Expired!

Oră

2:00 pm

Bunuri mobile necorporale – ROMINEX SA – 25 octombrie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului ROMINEX S.A. – în faliment, in bankruptcy, en faillitė, desemnat prin sentinţa civilă nr. 315/19.02.2015, pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 5600/30/2011, privind pe debitorul ROMINEX S.A., având sediul în Timişoara, str. Alexandru Odobescu, corp A, nr. 2, jud. Timiş, numărul de ordine în Registrul Comerţului – J35/43/1991 şi Codul Unic de Înregistrare 1830991,

Prin prezenta publicaţie de vânzare, se aduce la cunostinţă generală că la data de 25.10.2023, orele 14,00, în str. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sect. 1, Bucureşti, va avea loc vânzarea în bloc a bunurilor mobile necorporale aflate în proprietatea ROMINEX S.A. – 34.044 acţiuni deţinute de societatea ROMINEX SA la societatea IMOCREDIT IFN SA., prin licitaţie publică deschisă, cu strigare la preţul total de 183,391.2 lei, exclusiv TVA.

Preţul reprezintă 90% din valoarea de piaţă stabilită prin raportul de evaluare întocmit de CONADI VALUATION SERVICIES în data de 26.06.2019, în conformitate cu hotărârea Adunării Creditorilor din data de 13.07.2020.

Informaţii suplimentare privind caracteristicile bunurilor mobile necorporale obiect al vânzării sunt cuprinse în Regulamentul de vanzare, parte intregrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exerciţiul atribuţiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.

Toţi cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitaţie sunt invitaţi să facă cunoscute pretenţiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancţiunea de a nu mai fi luate în considerare după aceea.

Persoanele care vor să liciteze sunt invitate să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar pentru achiziţionarea caietului de sarcini al bunurilor mobile necorporale obiect al vânzarii.

Preţul caietului de sarcini este de 5.000 de lei, exclusiv TVA.

Licitatorii au obligaţia depunerii unei garanţii în valoare de 10%, exclusiv TVA, din preţul de pornire a licitaţiei, în contul nr. RO92 BRDE 360S V059 7310 3600 deschis la BRD – suc. TIMISOARA pe numele ROMINEX S.A. şi de semnare a unui acord de confidenţialitate, în conformitate cu art. 14 din Regulamentul de vânzare.

Documentele de participare la licitaţie trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice, între orele 9:00 – 17:00 şi sunt cuprinse în caietul de sarcini.

În cazul în care ofertanţii au nelămuriri în legătură cu caietele de sarcini, pot solicita clarificări şi informaţii suplimentare până cel târziu cu 2 zile anterior organizării licitaţiei publice deschise cu strigare la nr. de telefon 021/210.01.64, 0724.323.442.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 08.11.2023, 22.11.2023, 06.12.2023, 20.12.2023, 03.01.2024, 17.01.2024, 31.01.2024, 14.02.2024, 28.02.2024, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, având acelaşi preţ de pornire

Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64, 0724 323 442.

  • Persoana de contact: Rovigo SPRL
  • Telefon: 0212100164; 0724323442
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorSC ROMINEX SA
CUI1830991
RCJ35/43/1991
LocalitateTimișoara
AdresaStr. Alexandru Odobescu, corp A, nr. 2
Data licitației25 octombrie 2023