Dată

17 aug. 2022
Expired!

Oră

2:00 pm

Bunuri mobile – PRODUSE REFRACTARE SRL – 17 august

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV, CIF 31748142, cu sediul în Brașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei PRODUSE REFRACTARE S.R.L. -“în faliment”,“in bankrupty”,“en faillite”, CUI 25470806, J08/686/2009, sediul social în Loc. Crizbav, Str. Principală, nr.63E, județul Braşov, conform Sentintei Civile nr. 812 pronunțată în data de 10.11.2020 de către Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ Şi Fiscal, în dosarul nr. 889/62/2018, în exercitarea atribuțiilor ce ne revin potrivit Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu hotărârea Adunării Creditorilor debitoarei PRODUSE REFRACTARE S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” din 22.07.2022.

Prin prezenta, PUBLICATIE DE VANZARE se aduce la cunoștința generală că la data de 17.08.2022, orele 14:00 la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, sector 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a urmatoarelor bunuri apartinand debitoarei PRODUSE REFRACTARE S.R.L. , după cum urmează:

Bunuri mobile, situate in Loc. Crizbav, jud. Brasov.

 Bunuri mobile Starea constatată de evaluator la inspecțiePreț/moneda euro
1.Generator aer caldFuncțional – conservare
195,3
2.Aparat de spalat cu jetFunctional – în conservare770
3.Platforma de cantarireFunctional – în conservare453,6
4.Anaizator portabilFunctional – în conservare270,9
5.Autoturism Ford KNefuncțional140
6.Masina fabricat boltariFuncțional – în conservare1400
7.Autoturism OPEL AGILANefuncțional
140

 

Prețul de pornire al licitațiilor publice este redus cu 30% din valoarea stabilita prin evaluarea efectuată de evaluatorul desemnat Conadi Valuation S.R.L. în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor din 22.07.2022.

Prețurile afișate nu conțin TVA și se vor calcula la cursul BNR.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO24BTRL00801202I02596XX deschis la Banca Transilvania, pe numele PRODUSE REFRACTARE S.R.L., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunurilor aflate în proprietatea PRODUSE REFRACTARE S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”.

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acesta data sunt obligate sa procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO SPRL – FILIALA BRAȘOV.

Prețul caietului de sarcini este între 100 lei și 500 lei, exclusiv TVA și se va achita în contul IBAN RO59 BREL 0002 0016 3793 0101 – deschis la LIBRA BANK; CUI 31748142.
Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 – 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 10.06.2021, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în aceleași condiții și în același loc la 24.08.2022, 31.08.2022, și 07.09.2022 cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0724.291.168 sau la Adresa de e-mail : office@rovigobv.ro.

  • Persoana de contact: Rovigo SPRL
  • Telefon: 0724.291.168
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorPRODUSE REFRACTARE SRL
CUI25470806
RCJ08/686/2009
LocalitateCrizbav
AdresaStr. Principală, nr. 63E, Brașov
Data licitației17 august 2022