Dată

15 nov. 2022
Expired!

Oră

2:00 pm

Bunuri mobile – RC MULTICONSTRUCT S.R.L. – 15 noiembrie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa, ROVIGO S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului RC MULTICONSTRUCT S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 3, Bulevardul Unirii, Nr. 69, Tronson 2, Bloc G2B, Etaj 5, Apartament 14-15, Cod de identificare fiscală 21313620, înregistrată la ORC sub nr. J40/4870/2007, desemnat prin Hotararea Intermediara nr. 1596/2021 din 24.03.2021, pronuntată de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 33935/3/2020, în exercitarea atribuțiunilor ce ne revin potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

Prin prezenta publicaţie de vânzare se aduce la cunostinţă generală că la data de 15.11.2022, ora 14:00, în str. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sect. 1, Bucureşti, va avea loc licitaţia publică deschisă cu strigare pentru vânzarea bunurilor mobile aparţinând RC MULTICONSTRUCT S.R.L., după cum urmează:

Nr.crt.DenumireValoare evaluata (EUR fara TVA)
1.Autoutilitara Ford Transit Connect 1.170
2.Autoutilitara Ford Transit Furgon, cab Int (3+1 usi)810
3.Masina de frezat4.5
TOTAL         1.984,5

Conform Hotărârii Adunării Creditorilor din 26.10.2022, preţul de pornire al licitaţiilor este 90% din preţul stabilit prin raportul de evaluare, la care se adaugă TVA.

Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitaţie sunt invitaţi să facă cunoscute pretenţiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancţiunea de a nu mai fi luate în considerare dupa aceea.

Cei care doresc să participe la licitaţie sunt obligaţi să prezinte cu cel putin 24 de ore înainte de ţinerea licitaţiei: copie după chitanţă/OP prin care să se ateste depunerea cauţiunii în cuantum de 10% din valoarea bunurilor licitate în contul unic de insolvenţă nr. RO16 BREL 0002 0009 5936 0100, deschis la Librabank-Sucursala 13 Septembrie, pe numele societăţii debitoare RC MULTICONSTRUCT S.R.L.; dovada cumpărării caietului de sarcini, în cuantum de 500 lei (chitanţă, în copie); cererea de participare la licitaţie publică şi oferta de cumpărare cu specificarea bunului mobil; scrisoare de împuternicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentaţiei şi condiţiilor din Caietul de Sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va relua în aceleaşi loc şi în aceleaşi condiţii în datele de 29.11.2022, 13.12.2022, 27.12.2022, 10.01.2023, 24.01.2023, 07.02.2023, 21.02.2023, 07.03.2023, 21.03.2023.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021-210.16.67; 0724.323.442, persoana de contact: Cezar Postoaca.

  • Persoana de contact: Cezar Postoaca
  • Telefon: 0212100164; 0724323442; 0212101667
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorRC MULTICONSTRUCT S.R.L
CUI21313620
RC
J40/4870/2007
LocalitateBucurești
AdresaB-dul Unirii, nr. 69, tronson 2, bl. G2B
Data licitației15 noiembrie 2022