Dată

25 aug. 2021
Expired!

Oră

12:00 pm

Bunuri mobile – RED SCORPIO SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV, cu sediul în Brașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei RED SCORPIO S.R.L., sediul în Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, Str. CÂMPULUI, Nr. 4, CAM.3, Jud. Braşov, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J8/2793/2004 şi Codul Unic de Înregistrare 16983233, în dosarul nr. 850/62/2017 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, Secția a II -a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal,

În temeiul art. 154 și urm. din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor RED SCORPIO S.R.L. din 05.08.2021.

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 25.08.2021, orele 12:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, Sect. 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și mijloacelor de transport auto, apartinand societatii debitoare, conform listei anexate prezentei.

 

1Mixer dejectii MTX 3600/5 Serie 073432Pp Functional1.104,35
2Milker 2/1 inox seria 3319Pp Functional546,00
3Milker 2/1 inox seria 3387Pp Functional546,00
4Milker 2/1 inox seria 5630Pp Functional546,00
5Tanc racire laptePp Functional4.908,80
6Tanc racire laptePp Functional4.908,80
7Cultivator(sapa porumb)Pp Functional755,95
8Generator curent monofazat 2,9 kwPp Functional455,00
9Tractor DEUTS FAHR 410 EOLINEPp Functional dupa reparatii17.748,25
10Autoutilitara FORD TRANSITNefunctional/Descompletat/Piese dezmembrabile6.136,00

Prețul de pornire al licitațiilor este redus cu 35% din prețul stabilit prin evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din 05.08.2021.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO36ROIN910400204105RO01 deschis la IDEA BANK, pe numele RED SCORPIO S.R.L., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunului ………………………………….. aflat în proprietatea RED SCORPIO S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy ”, „en faillite”.

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV. Prețul caietului de sarcini se va stabili în funcție de valoarea și complexitatea bunului scos la licitatie.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 – 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 30.08.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în aceleași condiții și în același loc la 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 03.11.2021, cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722965256 sau la Adresa de e-mail : office@rovigobv.ro .

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L.
  • Telefon: 0722965256
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorRED SCORPIO
CUI16983233
RCJ8/2793/2004
LocalitateRâșnov
AdresaRâșnov, Str. Câmpului, Nr. 4
Data licitației25 august 2021