Dată

13 dec. 2022
Expired!

Oră

2:00 pm

Bunuri mobile – SUNTRUST SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV, CIF 31748142, cu sediul în Brașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SUNTRUST S.R.L. – „în faliment, in bankruptcy, en faillite”, CUI 27560409, J08/1157/2010, sediul social în Municipiul Braşov, Strada EGRETEI, Nr. 2, cam. 2, Scara 1, Etaj 6, Ap. 61, Județ Braşov, conform Hotărârii nr. 1295 din data de 13.12.2021, pronunțată de către Tribunalul Brașov – Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 882/62/2020, în exercitarea atribuțiilor ce ne revin potrivit Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu hotărârea Adunării Creditorilor debitoarei SUNTRUST S.R.L. – „în faliment, in bankruptcy, en faillite” din 30.06.2022.

Prin prezenta, PUBLICAȚIE DE VÂNZARE se aduce la cunoștința generală că la data de 13.12.2022, orele 14:00 la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a urmatoarelor bunuri mobile aparținând debitoarei SUNTRUST S.R.L., după cum urmează:

Bunuri mobile SUNTRUST S.R.L.Preț
1. Autoturism Honda2.185 euro
2. Motostivuitor Toyota2.375 euro
3. Platformă cântar1.420 euro
4. Transpalet cu cântar190 euro
5. Transpalet cu cântar baxtran95 euro
6. Transpalet manual190 euro

Prețul de pornire al licitațiilor publice este stabilit prin evaluarea efectuată de evaluatorul desemnat GMT EVALUĂRI ȘI CONSULTANȚĂ și în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor din 30.06.2022, respectiv 95% din pretul de evaluare. Prețurile afișate nu conțin TVA și se vor calcula la cursul BNR.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. ………………………… deschis la Banca ……………….., pe numele SUNTRUST S.R.L., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunurilor aflate în proprietatea SUNTRUST S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 30.06.2022, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în aceleași condiții și în același loc la 27.12.2022, 10.01.2023, 24.01.2023, 07.02.2023, 21.02.2023, 07.03.2023, 21.03.2023, 04.04.2023, 18.04.2023 cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0724.291.168 sau la Adresa de e-mail: office@rovigobv.ro.

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 0724 291 168
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorSUNTRUST SRL
CUI27560409
RCJ08/1157/2010
LocalitateBrașov
AdresaStrada Egretei, nr. 2
Data licitației13 decembrie 2022