Dată

08 dec. 2022
Expired!

Oră

2:00 pm

Cantină și abator – SC VASILOPOULOS COMPANY SRL – 8 decembrie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. VASILOPOULOS COMPANY S.R.L., desemnat prin Sentinta Civila nr. 5216, din data de 01.09.2010, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, sectia a VII a Civila, in Dosarul 26241/3/2008, privind pe debitoarea VASILOPOULOS COMPANY S.R.L. – în faliment, in banckruptcy, en faillite, cu sediul în Bucuresti, Bd.Timisoara nr. 82, et.4, cam.17, sector 6, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J40/6397/2008 şi Codul Unic de Înregistrare 13846452;

Prin prezenta publicatie de vanzare, conform hotararii adunarii creditorilor din 11.11.2022, se aduce la cunostinta generala ca la data de 08.12.2022, orele 14:00, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a imobilului constructie cu destinatia cantina si abator, situat in Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei, nr. 218, judetul Mehedinti, proprietatea debitoarei.

Caracteristici proprietate:

Proprietatea este amplasata la periferie, in zona de vest a orasului Drobeta Turnu Severin; amplasamentul beneficiaza de o pozitie relativ buna, avand acces la str. Calea Timisoarei.
Proprietatea este formata din constructia C1 – constructie compusa din trei camere, trei holuri, sala de mese, hala frigorifica, spalator, doua sali frig, sala abator, casa scarii, beci, numar cadastral 2915/A, inscris in cartea funciara nr. 7003/N a Municipiului Drobeta Turnu Severin.
Terenul pe care este amplasata constructia este in proprietatea unei persoane juridice.

Terenul pe care este amplasata constructia este in proprietatea unei persoane juridice.

Pretul de pornire al licitatiei este de 8.500 EURO, exclusiv TVA si reprezinta 25 % din valoarea de piata stabilita prin raportul de evaluare, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 11.11.2022.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.
Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei si, cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen sunt obligate sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.P.R.L., in cuantum de 10% din valoarea imobilului, prin ordin de plata, in contul unic de lichidare nr. RO93BRDE4105428994100 deschis la B.R.D. – Sucursala Piata Romana, pe numele S.C. VASILOPOULOS COMPANY S.R.L. in faliment, anexand dovada platii la oferta de cumparare pe care trebuie sa o prezinte lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de licitatie.

De asemenea, pana la data tinerii licitatiei, ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini al imobilului, care se afla la sediul lichidatorului judiciar contra sumei de 2.000 lei, exclusiv TVA. Cei care doresc sa participe la licitatie in calitate de reprezentanti ai unor persoane juridice sunt obligati sa prezinte: copie dupa chitanta/OP prin care sa se ateste depunerea cautiunii; dovada cumpararii caietului de sarcini (chitanta, in copie); cererea de participare la licitatie publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil; scrisoare de imputernicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentatiei, conditiilor, termenilor si clauzelor Caietului de Sarcini intocmit pentru vanzarea bunurilor aflate in patrimoniul S.C. VASILOPOULOS COMPANY S.R.L (in faliment, in bankruptcy, en faillite).

In cazul neadjudecarii, se vor organiza alte 9 sedinte de licitatie la un interval de 2 saptamani, dupa cum urmeaza: 22.12.2022, 05.01.2023, 19.01.2023, 02.02.2023, 16.02.2023, 02.03.2022, 16.03.2022, 30.03.2022, 13.04.2022, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67; 0724.323.442.

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 0724323442; 0212100164; 0212101667
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorSC VASILOPOULOS COMPANY SRL
CUI13846452
RCJ40/6397/2008
LocalitateBucurești
AdresaBd-ul Timișoara, nr. 82
Data licitației8 decembrie 2022