Dată

15 dec. 2021
Expired!

Oră

4:00 pm

Chioșcuri – MOPAN SA – August

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV, cu sediul în Brașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II 0685, CIF 31748142, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MOPAN S.A., cu sediul social în Vaslui, str. Podu Inalt, nr. 1, Corp C1, Jud. Vaslui, având CUI: 3177520, NRC: J37/694/2008, debitoare în dosarul nr. 2025/89/2017, aflat pe rolul TRIBUNALUL VASLUI – Secţia Civil, conform Sentinței Civile nr. 94/F/2019 din data de 21.03.2019 pronunţată de către TRIBUNALUL VASLUI – Secţia Civilă, în dosarul nr. 2025/89/2017, în exercitarea atribuțiilor de serviciu ce ne revin potrivit Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor din 02.08.2021 publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13162 din data de 03.08.2021.

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 25.08.2021, orele 16:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, Sect. 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, a urmatoarelor bunuri active mobile, după cum urmează:

Nr. crtDenumireStarePRET DE PORNIRE LICITAȚIE EURO
1Chiosc Burdujeni- statie Garamontat3.754,31
2Chiosc Litenimontat206,67
3Chiosc Piata Mica – SVdemontat739,15
4Chiosc Itcanimontat1.529,60
5Chiosc Milisautidemontat332,21
6Chiosc Verestidemontat303,78
7Chiosc Stamatedemontat187,63
8Chiosc – str. Universitatii- CEC- SVmontat3.991,14
9Chiosc – str. Marasti(Baie)- SVmontat2.369,21
10Chiosc str. Gr. Ureche(Zamca)-SVdemontat2.058,84
11Chiosc Stroiestimontat2.158,02
12Chiosc Chilisenimontat3.561,08
13Chiosc Cajvana-Solcademontat56,05
14Chiosc Nr. 3 Tibenimontat1.456,07
15Chiosc Piata Mica Radauti nr. 12montat1.562,94
16Chiosc-Putna nr.21 (Ionesi)-Radautidemontat1.470,60
17Chiosc Satu Mare nr 30montat1.505,66
18Chiosc Breaza-Pt Magaziemontat1.019,16
19Chiosc Slatina-Pt Breazamontat732,65
20Chiosc Moldova Sulitamontat1.112,36
21Chiosc Poartamontat995,22
22Chiosc Izvoarele SVmontat1.726,25
23Chiosc Fintana Maremontat1.285,92
24Chiosc Baia IImontat298,91
25Chiosc Dolhesti-Falticeni (Hopu)demontat448,88
26Chiosc Baia 1montat2.273,45
27Chiosc pentru magazie Mag.Nr.5 Schituldemontat70,67
28Chiosc-Sectie-Panacidemontat70,67
29Chiosc Nr 5 Cosnademontat375.259,50
30Chiosc Obcini-Suceavamontat4.684,55
31Chiosc Pojoratamontat1.073,88
32Chiosc Cotargasi Brostenidemontat339,52
33Chiosc Neagra Saruldemontat378,51
34Chiosc Autogarademontat1.001,21
35Chiosc Hurjuienidemontat520,65
36Chiosc Stulpicanidemontat285,91
37Chiosc Nr 8 Dornademontat58,48
38Casuta Targ Lemndemontat78,79
39Chiosc 1 Cojocidemontat120,21
40Chiosc Rdaseni-Faltdemontat308,66
41Chiosc Holda Brostedemontat340,33
42Chiosc Manastirea Hdemontat433,74
43Chiosc Tibeni 19demontat232,30
44Chiosc Tibeni 3demontat94,22
45Chiosc Vicov de Josdemontat194,13
46Chiosc Preutestidemontat152,70
47Chiosc Laura-Vicovdemontat674,17
48Chiosc-Policlinicademontat1.017,45
49Chiosc Siminiceademontat536,09
50Chiosc Breaza de lademontat668,48
51Chiosc-Piata Mica-Tedemontat1.899,81
52Chiosc-Opriseni de lademontat1.064,48
53Chiosc-Volovatdemontat1.186,74
54Chiosc Udesti-SVdemontat1.185,89
55Chiosc Bivolariedemontat409,37
56Chiosc Poiana Stampdemontat567,76
57Chiosc Precobdemontat838,76
58Chiosc Straja nr 24demontat401,25
59Chiosc Brodina-Radademontat336,27
60Chiosc Obcinidemontat1.512,50
61Chiosc Corademontat718,84
62Chiosc Lamasenidemontat454,05
63Chiosc Radasenidemontat391,50
64Chiosc Valea Boureidemontat462,17
65Chiosc Negrileasademontat484,98
66Chiosc Remezaudemontat733,46

Prețul de pornire al licitației publice va începe de la prețul redus cu 10% din valoarea stabilita prin evaluare de catre evaluatorul angajat FORTIS GLOBAL, conform Hotararii Adunarii Creditorilor din 02.08.2021.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10 % din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO26ROIN2060413880151039 deschis la Idea Bank S.A., pe numele MOPAN S.A., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea ……………………”

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV. Prețul caietului de sarcini este cuprins intre 500 lei si 5.000 lei, în funcție de valoarea fiecărui bun vândut.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 – 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 05.11.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua la 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 03.11.2021, 17.11.2021, 01.12.2021, 15.12.2021 și 29.12.2021, cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722965256 sau la Adresa de e-mail : office@rovigobv.ro .

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L.
  • Telefon: 0722965256
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorMOPAN SA
CUI3177520
RCJ37/694/2008
LocalitateVaslui
AdresaBucurești
Data licitației25 august 2021