Dată

20 iul. 2022
Expired!

Oră

2:00 pm

Construcție P+3 – TERRA SAT SEVERIN SRL – 20 iulie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO SPRL, cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, lichidator judiciar al TERRA SAT SEVERIN S.R.L. – în faliment, in banckruptcy, en faillite, desemnat prin Hotărârea nr. 60/30.05.2016, pronunțată de Tribunalul Mehedinți, secția a II a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 741/101/2014, având sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Portului, nr. 7, Club Patria, județul Mehedinți, înmatriculată sub nr. J25/568/2005 şi CUI 17020150,

Prin prezenta publicație de vânzare, ca urmare a hotărârii adunării creditorilor din data de 06.07.2022, se aduce la cunoștința generală că la data de 20.07.2022, orele 14:00, la sediul lichidatorului judiciar, situat în București, Intrarea Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, a următoarelor imobile:

  • CONSTRUCŢIE P+3 “CENTRU CULTURAL MULTIMEDIA” cu Sc la sol = 475,45 mp si Scd = 1.902 mp, numar cadastral 54362-C1, situat in Drobeta Turnu Severin, Bld. Dunãrii, nr. 9, Judeţul Mehedinţi, aparținând TERRA SAT SEVERIN SRL – “în faliment”.

Prețul de pornire al licitației îl reprezintă valoarea de piață rezultată în urma evaluării efectuate în cauză, diminuata cu 65%, respectiv:

Nr. crt.Denumire bunuri imobileNumar cadastralValoare de piata
Euro fara TVA
CONSTRUCȚII
1CONSTRUCȚIE P+3, Scd = 1.902 mp „CENTRU CULTURAL MULTIMEDIA”54362-C171.960
TOTAL71.960

Informații suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse în Raportul de evaluare întocmit în cauză, parte intregrantă a Caietului de Sarcini.
Conform raportului de evaluare, la data inspectiei era executata infrastructura constructiei reprezentand fundatiile din beton armat si era montata structura metalica. Terenul pe care se afla situata Constructia are S = 2.178 mp si apartine Municipiului Dr.Tr. Severin.

În conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercițiul atribuțiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.

Toți cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitație sunt invitați să facă cunoscute pretențiile lor lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancțiunea de a nu mai fi luate în considerare după acest moment.

Persoanele care vor să liciteze, sunt invitate să se prezinte la data și locul ținerii licitației și, cu cel puțin 24 de ore înainte de acest termen sunt obligate să depună o garanție de participare la licitație, în cuantum de 10% din prețul de pornire a licitației, în contul nr. RO24BITR004310031459RO01, deschis la Veneto Banca, Agenția București Pipera, pentru TERRA SAT SEVERIN S.R.L. – în faliment.

De asemenea, ofertanții au obligația să cumpere caietul de sarcini. Prețul caietului de sarcini, conform art.7 alin.2 din regulamentul de vânzare, este de 1.000 lei, exclusiv TVA.

În caz de neadjudecare, conform art. 21 din regulamentul de vânzare aprobat de adunarea creditorilor, urmatoarele licitații publice deschise cu strigare vor avea loc in urmatoarele date: 03.08.2022, 17.08.2022, 31.08.2022, 14.09.2022, 28.09.2022, 12.10.2022, 26.10.2022, in acelasi loc si la aceeasi ora. în același loc și la aceeași oră.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de contact al lichidatorului judiciar ROVIGO S.P.R.L.: 0724 323 442.

  • Persoana de contact: Cristian Stângaciu
  • Telefon: 0724 323 442
  • Email: cristian.stangaciu@rovigo.ro
DebitorTERRA SAT SEVERIN SRL
CUI17020150
RCJ25/568/2005
LocalitateDrobeta-Turnu Severin
AdresaStrada Portului, nr. 7
Data licitației20 iulie 2022