Dată

10 iun. 2021
Expired!

Oră

11:00 am

Construcție și teren intravilan, Contești – SC IOROM TRADING SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în București, Intrarea Mareșal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului IOROM TRADING S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) desemnat prin Sentinta Comerciala nr. 2539/19.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Comerciala, în dosarul nr. 38225/3/2008, cu sediul în Str. Lotru nr. 35, sector 1, București, nr. ONRC J40/17970/1993 și Codul Unic de Înregistrare 4380115,

Prin prezenta publicație de vânzare, se aduce la cunoștința generală ca în data de10.06.2021, orele 11:00, la sediul lichidatorului judiciar situat în str. Mareșal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, București, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, a imobilului – construcție, în suprafață de 79 mp și teren intravilan în suprafață de 6.800 mp, situat în Contești, sat Boteni, județul Dâmbovița.

Caracteristici proprietate:

Terenul are o suprafață de 6.800 mp și este situat în intravilanul satului Boteni, comuna Contești, în tarla 12, parcela 39,40; din cei 6800 totali, 493 mp reprezintă – curți, construcția în suprafață de 79 mp, restul reprezentând 6.307 mp teren arabil; număr cadastral 736, înscris în cartea funciara nr 487 a localității Contesti.

Vânzarea la licitație publică va începe de la prețul de 18.000 EURO, exclusiv TVA.

În conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea 85/2006, bunurile înstrăinate de lichidator în exercițiul atribuțiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.

Toți cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitație sunt invitați să facă cunoscute pretențiile lor lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancțiunea de a nu mai fi luate in considerare după aceea.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate să se prezinte la data și locul tinerii licitației și, cu cel puțin 24 de ore înainte de acest termen, sunt obligate sa depună o cauțiune la dispoziția lichidatorului judiciar ROVIGO S.R.L. in cuantum de 10% din valoarea imobilului, in contul nr. RO94 ROIN 9104 0007 7449 RO01 deschis la ROMANIAN INTERNATIONAL BANK S.A. – MOSILOR pentru IOROM TRADING S.R.L., anexând dovada plații la oferta de cumpărare pe care trebuie să o prezinte lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de licitație. De asemenea, până la data ținerii licitației, ofertanții au obligația să cumpere caietul de sarcini al imobilului, care se află la sediul lichidatorului judiciar, contra sumei de 500 lei.

Cei care doresc sa participe la licitație în calitate de reprezentanți ai unor persoane juridice sunt obligați sa prezinte: copie după chitanța/OP prin care să se ateste depunerea cauțiunii; dovada cumpărării caietului de sarcini, în cuantum de 500 lei (chitanța, în copie); cererea de participare la licitație publică și oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil; scrisoare de împuternicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentației, condițiilor, termenilor și clauzelor Caietului de Sarcini întocmit pentru vânzarea bunurilor aflate în patrimoniul IOROM TRADING S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite).

În caz de neadjudecare, se va organiza o licitație la data de 01.07.2021, în același loc, la aceeași ora și având același preț de pornire.

Relații suplimentare se pot obține de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67. Persoana de contact: Cristian Stangaciu.

DebitorSC IOROM TRADING SRL
CUI4380115
RCJ40/17970/1993
LocalitateBucurești
AdresaBucurești
Data licitației10 iunie 2021