Dată

08 mart. 2022
Expired!

Oră

1:00 pm

Echipamente emisie televiziune – TERRA SAT SEVERIN SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO SPRL, cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, lichidator judiciar desemnat prin Hotararea nr. 60/30.05.2016, pronuntata de Tribunalul Mehedinti, sectia a II a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 741/101/2014, privind pe debitoarea TERRA SAT SEVERIN S.R.L. – în faliment, in banckruptcy, en faillite, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Portului, nr. 7, Club Patria, judetul Mehedinti, inmatriculata sub nr. J25/568/2005 şi CUI 17020150,

Prin prezenta publicatie de vanzare, ca urmare a hotararii adunarii creditorilor din data de 15.02.2022, se aduce la cunostinta generala ca la data de 08.03.2022, orele 13:00, in Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare, a urmatoarelor bunuri:

  • echipamente emisie televiziune (conform lista anexata), aflate in proprietatea debitoarei.
    Vanzarea la licitatie publica a echipamentelor va incepe de la pretul de 4.867 lei + TVA.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei si, cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen sunt obligate sa depuna o garantie de participare la licitatie, in cuantum de 10% din pretul de pornire a licitatiei, in contul nr. RO24BITR004310031459RO01, deschis la Veneto Banca, Agentia Bucuresti Pipera, pentru TERRA SAT SEVERIN S.R.L.-in faliment.

Ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini. Pretul caietului de sarcini conform art.7 alin.2 din regulamentul de vanzare este de 1.000 lei + TVA.

In caz de neadjudecare, conform art.21 din regulamentul de vanzarea aprobat de adunarea creditorilor, urmatoarele licitatii publice deschise cu strigare vor avea loc in urmatoarele date: 23.03.2022, 07.04.2022, 21.04.2022, 06.05.2022, 20.05.2022, 03.06.2022, 17.06.2022, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la telefon: 0724 323 442, persoana de contact Cristian Stangaciu.

  • Persoana de contact: Cristian Stângaciu
  • Telefon: 0724 323 442
  • Email: cristian.stangaciu@rovigo.ro
DebitorTERRA SAT SEVERIN SRL
CUI17020150
RCJ25/568/2005
LocalitateDrobeta-Turnu Severin
AdresaBucurești
Data licitației08 martie 2022