Dată

17 nov. 2022
Expired!

Oră

1:00 pm

Echipamente tehnologice – HELL ADVERTISING CORPORATE SRL – 17 noiembrie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa, ROVIGO S.P.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Intr. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, înscrisă în registrul formelor de organizare al UNPIR sub nr. RFO II – 0008, CIF-RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al debitorului HELL ADVERTISING CORPORATE SRL –în faliment, inregistrata la ONRC cu nr. J40/19716/2008, CUI 24781197, cu sediul social in Bucureşti Sectorul 1, B-dul Ficusului, nr. 38B, etaj 2, ap. camera 2, conform Incheierii de sedinta din data de 11.09.2019, pronuntată de Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 25320/3/2018,

în temeiul art. 154(2) şi urm. din Legea 85/2014 şi în conformitate cu hotărârile adunării generale a creditorilor HELL ADVERTISING CORPORATE SRL din data de 03.11.2022.

Prin prezenta publicație de vânzare aduce la cunoştinţa generală că, la data de 17.11.2022, orele 13°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski (fosta Intrare Polonă), nr. 2, parter, sector 1 va avea loc prima licitaţie publică deschisă cu strigare cu preţ în urcare având ca obiect vânzarea în bloc a următoarelor bunuri mobile aflate in proprietatea debitorului HELL ADVERTISING CORPORATE SRL:

NR.

CRT.

 

DENUMIRE

 

AN FABRICAŢIE

 

AN ACHIZIŢIE

1Imprimanta (tampograf 1 culoare)20052015
2Presa combinata20102015
3Cutter Ploter20082015
4Imprimanta digitala20142015
5CPU MB PRO 13″2.26 ghz20132015
TOTAL ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
NR.

CRT.

 

DENUMIRE

 

AN ACHIZIŢIE

1.2*Aer conditionat06.2015
2.Birou07.2015
3.Canapea07.2015
4.Calculator07.2015
5.Calculator07.2015
6.Note book07.2015
7.Calculator07.2015
8.Note book07.2015
9.Note book07.2015
10.Calculator07.2015
11.Calculator07.2015
12.Note book07.2015
13.Mobilier07.2015
14.Mobilier07.2015
15.Mobilier07.2015
16.Mobilier07.2015
17.TV07.2015
18.Mobilier07.2015
19.Mobilier07.2015
20.Mobilier07.2015
21.Telef Apple07.2015
22.Canapea07.2015
23.Mobilier07.2015
24.Mobilier07.2015
25.Mobilier07.2015
26.Telef Apple Iphone07.2015
27.Cauciucuri iarna07.2015
28.Mobilier07.2015
29.Mobilier07.2015
30.Mobilier07.2015
31.Mobilier07.2015
32.TV07.2015
33.Calculator07.2015
34.TV07.2015
35.Mobilier07.2015
36.Macbook Air 1309.2015
37.Iphone 6S Plus10.2015
38.Macbook pro 1512.2015
39.Centrala termica Nova01.2016
40.Frigider06.2016
41.Iphone 6S Plus09.2016
42.Computer11.2016
43.Macbook Air 1312.2017
44.Macbook pro 1603.2018
TOTAL MIJLOACE FIXE
NR.

CRT.

 

DENUMIRE

1Stocuri – materiale promoționale
TOTAL

 

  • Detaliile privind metodologia de evaluare sunt prezentate în raportul de evaluare.

Prețul de pornire la licitație, pentru activele scoase la vânzare în bloc este de 15.000 euro plus TVA, preț de pornire aprobat de către creditori în cadrul ședinței Adunării creditorilor din 03.11.2022.

Garanţia de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare este de 10% din pretul de pornire a licitatiei publice. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia, fie in numerar, fie prin ordin de plata.

Garanţia de participare se va achita în contul unic de insolventa nr. RO67BREL0002003646210100, deschis la LIBRA BANK, pe numele HELL ADVERTISING CORPORATE S.R.L., CUI 24781197, cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea bunului mobil ………………………. aflat în proprietatea Hell Advertising Corporate SRL”.
Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului Hell Advertising Corporate SRL cu suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei.

Garanţia de participare va trebui achitata cu cel puţin 24 de ore anterior sedintei de licitatie.

Plata pretului de adjudecare plus TVA-ul aferent acestuia se va face prin virament bancar intr-un termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data adjudecării sau la un termen stabilit de către adunarea creditorilor, garantia de participare achitata (adica 10% din pretul de pornire a licitatiei), constituind pret partial achitat. Toate taxele aferente vânzării (taxe de timbru, taxe notariale, onorarii notariale etc.) vor fi suportate de către cumpărător.

  • Caietul de sarcini: Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL, începând cu data apariţiei anunţului de vânzare. Preţul caietului de sarcini este de 2.000 lei plus TVA.

Persoanele care vor să participe la licitaţia publică sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul şi ora fixate în acest scop.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţia publică si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare, astfel cum a fost aprobat de Adunarea Creditorilor în ședința din data de 03.10.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.

Documentele de participare la licitaţia publică trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitaţie.

În conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi someaza pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

  • Data primei licitaţii publice, din setul licitațiilor publice astfel cum au fost aprobate în cadrul adunării creditorilor Hell Advertising Corporate SRL din 03.11.2022: Prima licitaţie va avea loc in data de 17.11.2022, ora 13°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski (fosta Intrare Polonă), nr. 2, parter, sector 1, la prețul de pornire de 15.000 EURO plus TVA, preț de pornire aprobat în cadrul adunării creditorilor Hell Advertising Corporate SRL din 03.11.2022. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.
  • Data următoarelor licitaţii publice: În cazul în care niciunul dintre participanţii la licitaţia din 17.11.2022 nu oferă preţul de pornire sau în situaţia în care nu se prezintă niciun ofertant următoarele licitații publice vor avea loc la următoarele termene stabilite prin prezenta publicaţie de vânzare, respectiv în data de: 24.11.2022, ora 13°°, 02.12.2022, ora 13°°, 09.12.2022, ora 13°°, 16.12.2022, ora 13°°, 23.12.2022, ora 13°°, 30.12.2022, ora 13°°, 06.01.2023, ora 13°°, 13.01.2023, ora 13°, 20.01.2023, ora 13°°,  cu respectarea aceloraşi condiţii de participare şi desfăşurare cerute pentru prima licitaţie.

Informatii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 021.210.01.64 sau la adresa de e-mail: office@rovigo.ro.

Prezenta publicatie anuleaza Publicatiile de vanzare nr. 4034/08.09.2022, 4035/08.09.2022 si 4036/08.09.2022.

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L
  • Telefon: 021.210.01.64
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorHELL ADVERTISING CORPORATE SRL
CUI24781197
RCJ40/19716/2008
LocalitateBucurești
AdresaB-dul Ficusului, nr. 38B
Data licitației17 noiembrie 2022