Dată

14 dec. 2022
Expired!

Oră

10:00 am

Imobil – CASE UTILAJE CONSTRUCȚII SRL – 14 decembrie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa, ROVIGO SPRL, cu sediul în București, str. Mareșal Josef Pilsudski (Fosta Intrare Polonă), nr. 2, etaj 2, sector 1, înscrisă în Registrul UNPIR sub nr. RFOII-0008, în calitate de lichidator judiciar al debitorului CASE UTILAJE CONSTRUCȚII SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul social în Sat Șindrilița, Comuna Găneasa, DN2 București-Urziceni KM 20+600, jud. Ilfov, Cod de identificare fiscală 18861925, înregistrată la ORC sub nr. J23/2018/2006, desemnată prin încheierea civilă din data de 24.02.2015, pronunţată de către Tribunalul Ilfov, Secția Civilă, în dosarul nr. 1590/93/2014.

În temeiul art. 116 și urm. ale Legii 85/2006 privind procedura insolvenței și în baza hotărârilor Adunării creditorilor Case Utilaje Construcții SRL din 03.11.2022.

Prin prezenta publicatie de vânzare se aduce la cunoştinţa generală că, la data de 14.12.2022, ora 10°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski (fosta Intrare Polonă), nr. 2, sector 1 va avea loc prima licitația publică cu strigare din setul celor 10 (zece) licitaţii publice aprobate de creditori în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din 03.02.2021, având ca obiect vânzarea, la preţul de pornire reprezentând 90% din valoarea de evaluare stabilită în raportul de evaluare întocmit de Business Valuation SRL, a bunului imobil – proprietate imobiliară de tip teren extravilan arabil, situat în Municipiul Giurgiu tarla 15/3, nr. cadastral 31973, înscris în Cartea Funciară nr. 31973, suprafaţă teren (din acte) de 49.300 mp şi suprafaţă teren (măsurată) de 49.294 mp.

Imobilul scos la vânzare este descris pe larg în Raportul de evaluare active nr. 9BV09101R02/11.11.2020 întocmit de către BUSINESS VALUATION S.R.L., raport de evaluare ce este parte integrantă a caietului de sarcini.

Preţul de pornire la licitaţia publică este cel aprobat de creditori în cadrul şedinţei Adunării Creditorilor din 03.02.2021 şi anume 90% din valoarea de evaluare indicată de către societatea de evaluare Business Valuation SRL plus TVA și anume:

 
IMOBILUL SCOS LA VANZARE
PREŢUL VÂNZĂRII LA LICITAȚIE PUBLICĂ
90% din Valoarea de evaluare stabilită de evaluator – EURO
bun imobil – teren extravilan arabil, situat în Municipiul Giurgiu tarla 15/3, nr. cadastral 31973, înscris în Cartea Funciară nr. 31973, suprafaţă teren (din acte) de 49.300 mp şi suprafaţă teren (măsurată) de 49.294 mp177.458,5 EURO, EXCLUSIV TVA

Aşa cum am arătat mai sus, valoarea estimată de evaluator nu include TVA. TVA-ul se va calcula conform prevederilor Codului fiscal în vigoare la data transferului de proprietate.

Garanţia de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare este de 20% din pretul de pornire al licitației publice. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia, prin ordin de plată, în contul unic de insolvență. De la depunerea garanției de participare face excepție creditorul titular al unei cauze de preferință asupra bunurilor supuse vânzării pentru achiziționarea bunurilor în contul creanței.

Garanţia de participare se va constitui prin ordin de plată în contul unic având numarul RO33WBAN00991V071395RO01-deschis la Intesa San Paolo Bank, Cod fiscal beneficiar 18861925 pe numele CASE UTILAJE CONSTRUCȚII S.R.L., cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea terenului extravilan arabil, situat în Municipiul Giurgiu, aflat în proprietatea CASE UTILAJE CONSTRUCȚII SRL”. Plata se face in lei la cursul BNR din ziua platii.

  • Caietul de sarcini: Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL, începând cu data apariţiei anunţului de vânzare.

Preţul pentru „Caietul de sarcini” aferent ansamblului funcțional scos la vânzare, aflat în proprietatea Case Utilaje Construcții SRL, este de 7.000 lei +TVA.

Persoanele care vor să participe la licitaţia publică sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul şi ora fixate în acest scop.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţia publică si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare aprobat de Adunării Creditorilor din data de 03.02.2021, parte integrantă a Caietului de sarcini.

Documentele de participare la licitaţia publică trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitaţie.

În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 85/2006: ”(1)Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege , sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, cu excepția măsurilor asigurătorii sau măsurilor preventive specifice, instituite în cursul procesului penal.”

În conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

  • Data primei licitaţii, din setul celor 10 (zece) licitaţii publice cu strigare, astfel cum au fost aprobate în cadrul Adunării Creditorilor din 03.11.2022 la prețul de pornire reprezentând 90% din valoarea de evaluare stabilită de către societatea de evaluare Business Valuation SRL plus TVA (preț de pornire aprobat de creditori în şedinţa adunării creditorilor din 03.11.2022): Prima licitaţie va avea loc in data de 14.12.2022 ora 10°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski (fosta Intrare Polonă), nr. 2, sector 1. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.
  • Data următoarelor licitaţii publice la prețul de pornire reprezentând 90% din valoarea de evaluare stabilită de către societatea de evaluare Business Valuation SRL plus TVA (preț de pornire aprobat de creditori în şedinţa adunării creditorilor din 03.11.2022): în cazul în care niciunul dintre participanţii la licitaţia din 14.12.2022 nu oferă preţul de pornire, sau, în situaţia în care nu se prezintă niciun ofertant, următoarele 9 (nouă) licitaţii publice din setul celor 10 (zece) licitaţii publice la același preț, aprobate în şedinţa Adunării Creditorilor din 03.11.2022, vor avea loc în datele de: 28.12.2022.2022, ora 10°°, 11.01.2023, ora 10°°, 25.01.2023, ora 10°°, 08.02.2023 ora 10°°, 22.02.2023 ora 10°°, 08.03.2023, ora 10°°, 22.03.2023, ora 10°°, 05.04.2023, ora 10°° şi 19.04.2023, ora 10°, cu respectarea aceloraşi condiţii de participare şi desfăşurare cerute pentru prima licitaţie.

Informatii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 021.210.01.64, mobil 0724.323.442 sau la adresa de e-mail: office@rovigo.ro.

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 021.210.01.64, 0724.323.442
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorCASE UTILAJE CONSTRUCTII SRL
CUI18861925
RCJ23/2018/2006
LocalitateȘindrilița
AdresaDrum DN2 București-Urziceni Km 20+600
Data licitației14 decembrie 2022