Dată

10 iul. 2023
Expired!

Oră

2:00 pm

Imobil si 3 loturi de teren intravilan – PERFECT GENERAL CONSULT ACTIVITY SRL – 10 iulie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV, cu sediul în Brașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II 0685, CIF 31748142, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei PERFECT GENERAL CONSULT ACTIVITY S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”, cu sediul social în Sat Bran, Comuna Bran, Str. Principală, Nr. 387, Judeţul Braşov, având CUI 17353309, înregistrat la ORC sub nr. J8/633/2005,  debitoare în dosarul nr. 4296/62/2017, aflat pe rolul Tribunalul BRAŞOV – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAŞOV fiind desemnat lichidator judiciar al debitoarei conform Încheierii de şedinţă din 22.10.2018, în exercitarea atribuțiilor de serviciu ce ne revin potrivit Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 10.07.2023,  orele 14:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, Sect. 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a cotelor părți din imobile teren apartinand PERFECT GENERAL CONSULT ACTIVITY S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”,  reprezentand  3 loturi de teren intravilan, situate în intravilanul orașului Brașov, str. Calea București FN, după cum urmează:

  • cota de 5/20 din imobil teren in suprafata de 19.100 mp , CF nr. 101210 Săcele, nr. cad. CAD:1060; Top: 7714/2, pret de pornire 124.090,31 euro;
  • cota de 2/20 din imobilul teren in suprafata de 6.000 mp, CF nr. 104226 Brașov, nr. top: 7652/3, pret de pornire  15.592,5 euro;
  • cota de 2/20 din imobilul teren in suprafata de 25.200 mp, CF nr. 104196 Brașov, nr. top: 7721/2, pret de pornire 65.488,5 euro.

Imobil  categorie de folosinta livada in suprafata de 60.552 mp situat in Rasnov, jud Brasov

  • cota de 920/400 din imobil  teren în suprafață totală de 60.552 mp, CF nr. 104785 Râșnov, cu nr. topo 6015/2 , pret de pornire 14.250 euro .

Prețul de pornire al licitațiilor publice este redus cu 25% din pretul  stabilit prin evaluare de catre expertul evaluator CONADI  conform hotararii Adunarii Creditorilor din 15.06.2023.

In conformitate cu dispozitiile art. 91 din Legea 85/2014 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Cu cel putin 24 de ore inainte de data licitatiei,  persoanele care vor sa liciteze sunt obligate sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, in cuantum de 10% din pretul de pornire a licitatiei, in contul  nr. …………………………………….  – PERFECT GENERAL CONSULT ACTIVITY S.R.L. -in faliment. Ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini. Pretul caietului de sarcini este intre 1.000 lei si 5.000  lei exclusiv TVA.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 – 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în aceleași condiții și în același loc la 17.07.2023, 24.07.2023 și la  31.07.2023.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar la telefon 0724.291.168 sau pe adresa de e-mail : office@rovigobv.ro .

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L.
  • Telefon: 0724291168
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorPERFECT GENERAL CONSULT ACTIVITY SRL
CUI17353309
RCJ8/633/2005
LocalitateBrasov
AdresaComuna Bran, Str. Principală, Nr. 387
Data licitației10 iulie 2023