Dată

30 mart. 2023
Expired!

Oră

1:00 pm

Imobil situat în Câmpulung – TAMISA TRADING DISTRIBUTIE SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO SPRL, cu sediul în București, str. Mareșal Josef Pilsudski (Fosta Intrare Polonă), nr. 2, etaj 2, sector 1, numar de inregistrare in Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II-0008, CUI RO 20715409, reprezentata prin D-na. Deleanu Aura, practician in insolventa, asociat coordonator, în calitate de lichidator judiciar al debitorului TAMISA TRADING DISTRIBUTIESRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul social în București, str. Nicolae Caramfil, , nr. 56, camera 2, bloc 21C, scara 1, et 1, ap.3 , sector 1, Cod de identificare fiscală 1590546, înregistrată la ORC sub nr. J40/5556/2012, desemnat prin sentinta civilă din data de 27.02.2015, pronunţată de către Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 18359/3/2012,

Prin prezenta Publicatie de vanzare, ca urmare a hotararii adunarii creditorilor din data de 21.09.2022, se aduce la cunostinta generala ca la data de 30.03.2023 orele 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa a imobilul situat în Mun. Câmpulung, str. Lt. Dumitru Lazea, nr. 1, bl. B2, sc. F, parter, ap. 6, jud. Argeş, înscris în Cartea funciară nr. 80129-C1-U18 a loc. Câmpulung, nr. cadastral 124/B2-F-0-6 , compus din spatiu comercial în suprafaţă utila de 166,27 mp si suprafata construită de 196,07 mp, impreuna cu terenul aferent in suprafaţa de 117,24mp, din care 44,66 mp suprafaţă exclusivă şi 72,58 mp cotă parte indiviză aferentă.

Pretul de pornire al licitatiei il reprezinta 90% din valoarea de piață exprimată în EURO stabilită în raportul de evaluare, respectiv 67.500 euro exclusiv TVA, conform hotărârii adunării creditorilor din data de 21.02.2023.

Informatii suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse in Raportul de evaluare intocmit in cauza, parte intregranta a Caietului de Sarcini.

Pentru participarea la licitatie se va achita o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia de participare.

Garantia de participare se constituie prin ordin de plata in contul unic de insolventa nr. RO55 BREL 0002 0037 6382 0100 -LIBRA INTERNET BANK, pe numele TAMISA TRADING DISTRIBUTIE SRL cu specificatia: „garantie in vederea participarii la licitatia publica deschisa cu strigare pentru achizitionarea imobilui situat in Mun. Câmpulung, str. Lt. Dumitru Lazea, nr. 1, bl. B2, sc. F, parter, ap. 6, jud. Argeş, aflat in proprietatea Tamisa Trading Distributie SRL.” Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului TAMISA TRADING DISTRIBUTIE SRL cu suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei.

Persoanele care vor sa participe la licitatie sunt invitate sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si, pana la acel termen sunt obligate sa-si procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Pretul caietului de sarcini este in cuantum de 2.000 lei plus TVA.

Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare aprobat de catre creditori in data de 21.09.2022, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercițiul atribuțiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.

Toți cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitație sunt invitați să facă cunoscute pretențiile lor lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancțiunea de a nu mai fi luate în considerare după acest moment.

In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua in data de 13.04.2023, 27.04.2023, 11.05.2023, 25.05.2023, 08.06.2023, 22.06.2023, 06.07.2023, 20.07.2023, respectiv 03.08.2023 avand acelasi pret de pornire, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Cei interesati pot obtine date si informatii suplimentare de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL si la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442.

  • Persoana de contact: Rovigo SPRL
  • Telefon: 0724323442, 021-210.01.64
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorTAMISA TRADING DISTRIBUTIE SRL
CUI1590546
RCJ40/5556/2012
LocalitateBucurești
AdresaStr. Nicolae Caramfil, nr. 56, bloc 21C, sector 1
Data licitației30 martie 2023