Dată

24 mart. 2022
Expired!

Oră

11:00 am

Imobil – TRANSFORMATOARE MOTOARE SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa ROVIGO S.P.R.L. cu sediul in Bucuresti, Intr. Maresal Pilsudski nr. 2, sector 1, inscrisa in UNPIR sub nr. RFO II 0008, in calitate de lichidator judiciar desemnat al debitoarei TRANSFORMATOARE MOTOARE S.R.L. debitoare in dosarul nr. 8553/63/2013, inmatriculata sub nr J16/1179/20023.2, CUI 15075559,

Prin prezenta publicatie de vanzare, urmare a hotararii adunarii creditorilor din data de 24.09.2021, se aduce la cunostinta generala ca la data de 24.03.2022, orele 11,00, in Intr. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea prin licitatie publica cu strigarea a bunului imobil situat în Dolj, Craiova,Str. Popoveni, Nr.5A, fost Nr.5Bis, fost nr.7, CF nr. 202518, astfel cum acesta este descris in raportul de evaluare intocmit de MKM Consult Proiect SRL.

Conform actelor de proprietatea, imobilul este format din teren in suprafata de 670 mp si constructie formata din: Hol, 2 grupuri sanitare, vestiar, magazine si hala atelier edificata in 1982, parter, fundatie beton, pereti BCA, acoperit tip sarpanta din panouri Izopan, Sc=200,

Pretul de pornire al licitatiei este 84.700 Euro +TVA si reprezinta valoarea de piata rezultata în urma evaluării conform raportului de evaluare intocmit de catre MKM Consult Proiect SRL.

Informatii suplimentare privind caracteristicile proprietatii sunt cuprinse in Raportul de evaluare intocmit, parte intregranta a Caietului de Sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la sediul lichidatorului judiciar pentru achizitionarea caietului de sarcini al bunului imobil. Pretul caietului de sarcini este de 2.000 lei, exclusiv TVA. Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. cel mai tarziu in ziua lucratoare anterioara organizarii licitatiei publice, intre orele 9,00-14,00 si sunt cuprinse in caietul de sarcini.

Licitatorii au obligatia depunerii unei garantii de participare in cuantum de 25% din pretul de pornire a licitatiei in contul unic de lichidare deschis pe numele TRANSFORMATOARE MOTOARE S.R.L. – in faliment, in bankruptcy, en faillite

In caz de neadjudecare, se vor organiza inca 9 sedinte de licitatie saptamanal, care se vor desfasura in datele de 31.03.2022, 07.04.2022, 14.04.2022, 21.04.2022, 28.04.2022, 05.05.2022, 12.05.2022, 19.05.2022, 26.05.2022, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numarul de telefon: 0724323442, persoana de contact Cristian Stangaciu.

  • Persoana de contact: Cristian Stângaciu
  • Telefon: 0724323442
  • Email: cristian.stangaciu@rovigo.ro
DebitorTRANSFORMATOARE MOTOARE SRL
CUI15075559
RCJ16/1179/2002
LocalitateCraiova
AdresaBucurești
Data licitației24 martie 2022