Dată

21 sept. 2022
Expired!

Oră

2:00 pm

Mijloace fixe – HELL ADVERTISING CORPORATE SRL – 21 septembrie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa, ROVIGO S.P.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Intr. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, înscrisă în registrul formelor de organizare al UNPIR sub nr. RFO II – 0008, CIF-RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al debitorului HELL ADVERTISING CORPORATE SRL – în faliment, înregistrata la ONRC cu nr. J40/19716/2008, CUI 24781197, cu sediul social in Bucureşti Sectorul 1, B-dul Ficusului, nr. 38B, etaj 2, ap. camera 2, conform Incheierii de sedinta din data de 11.09.2019, pronuntată de Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 25320/3/2018,

în temeiul art. 154(2) şi urm. din Legea 85/2014 şi în conformitate cu hotărârea adunării generale a creditorilor HELL ADVERTISING CORPORATE SRL din data de 11.04.2022,

Prin prezenta publicație de vânzare aduce la cunoştinţa generală că, la data de 21.09.2022, orele 14°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski (fosta Intrare Polonă), nr. 2, parter, sector 1, va avea loc prima licitaţie publică deschisă cu strigare cu preţ în urcare având ca obiect vânzarea în mod individual, pornind de la 70 % din valoarea de piață prevăzută în raportul de evaluare întocmit de către Fair Value Evaluări S.R.L. plus TVA, a urmatoarelor bunuri mobile aflate in proprietatea debitorului HELL ADVERTISING CORPORATE SRL:

NR.
CRT.
 
DENUMIRE
 
AN ACHIZIŢIE
 
PRET PORNIRE LICITATIE (LEI+TVA)
 
12*Aer conditionat06.20151.736 RON+TVA
2Birou07.20151.575 RON+TVA
3Canapea07.2015980 RON+TVA
4Calculator07.2015819 RON+TVA
5Calculator07.2015851 RON+TVA
6Note book07.20151.281 RON+TVA
7Calculator07.2015861 RON+TVA
8Note book07.20151.344 RON+TVA
9Note book07.20151.169 RON+TVA
10Calculator07.2015700 RON+TVA
11Calculator07.20151.631 RON+TVA
12Note book07.2015581 RON+TVA
13Mobilier07.20152.100 RON+TVA
14Mobilier07.201526.040 RON+TVA
15Mobilier07.20153.500 RON+TVA
16Mobilier07.20157.000 RON+TVA
17TV07.20153.164 RON+TVA
18Mobilier07.20155.012 RON+TVA
19Mobilier07.20153.731 RON+TVA
20Mobilier07.20152.037 RON+TVA
21Telef Apple07.20151.981 RON+TVA
22Canapea07.20151.050 RON+TVA
23Mobilier07.2015875 RON+TVA
24Mobilier07.20151.575 RON+TVA
25Mobilier07.20154.550 RON+TVA
26Telef Apple Iphone07.2015581 RON+TVA
27Cauciucuri iarna07.20152.800 RON+TVA
28Mobilier07.20155.530 RON+TVA
29Mobilier07.20153.010 RON+TVA
30Mobilier07.20156.916 RON+TVA
31Mobilier07.20152.450 RON+TVA
32TV07.2015595 RON+TVA
33Calculator07.2015791 RON+TVA
34TV07.2015770 RON+TVA
35Mobilier07.2015 4.725 RON+TVA
36Macbook Air 1309.2015756 RON+TVA
37Iphone 6S Plus10.2015959 RON+TVA
38Macbook pro 1512.20152.261 RON+TVA
39Centrala termica Nova01.20161.316 RON+TVA
40Frigider06.20161.127 RON+TVA
41Iphone 6S Plus09.20161.785 RON+TVA
42Computer11.20161.225 RON+TVA
43Macbook Air 1312.20177.420 RON+TVA
44Macbook pro 1603.20182.156 RON+TVA
TOTAL123.046 RON+TVA
  • Valorile stabilite de către evaluator nu  includ  TVA.
  • Detaliile privind metodologia de evaluare sunt prezentate în raportul de evaluare.

Garanţia de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare este de 10% din pretul de pornire a licitatiei publice. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia, fie in numerar, fie prin ordin de plata.

Garanţia de participare se va achita în contul unic de insolventa nr. RO79ROIN9104002293961RO01, deschis la IDEA BANK, pe numele HELL ADVERTISING CORPORATE S.R.L., CUI 24781197, cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea bunului mobil ………………………. aflat în proprietatea Hell Advertising Corporate SRL”.
Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului Hell Advertising Corporate SRL cu suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei.

Garanţia de participare va trebui achitata cu cel puţin 24 de ore anterior sedintei de licitatie.

Plata pretului de adjudecare plus TVA-ul aferent acestuia se va face prin virament bancar intr-un termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data adjudecării sau la un termen stabilit de către adunarea creditorilor, garantia de participare achitata (adica 10% din pretul de pornire a licitatiei), constituind pret partial achitat. Toate taxele aferente vânzării (taxe de timbru, taxe notariale, onorarii notariale etc.) vor fi suportate de către cumpărător.

  • Caietul de sarcini: Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL, începând cu data apariţiei anunţului de vânzare. Preţul caietului de sarcini este de 2.000 lei plus TVA.

Persoanele care vor să participe la licitaţia publică sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul şi ora fixate în acest scop.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţia publică si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare, astfel cum a fost aprobat de Adunarea Creditorilor în ședința din data de 03.10.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.

Documentele de participare la licitaţia publică trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitaţie.

În conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi someaza pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

  • Data primei licitaţii publice, din setul licitațiilor publice astfel cum au fost aprobate în cadrul adunării creditorilor Hell Advertising Corporate SRL din 11.04.2022: Prima licitaţie va avea loc in data de 21.09.2022, ora 14°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski(fosta Intrare Polonă), nr. 2, parter, sector 1, la prețul de pornire reprezentând 70% din valoarea de piață plus TVA, prevăzută în raportul de evaluare întocmit de Fair Value Evaluări SRL, preț de pornire aprobat în cadrul adunării creditorilor Hell Advertising Corporate SRL din 11.04.2022.
    Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.
  • Data următoarelor licitaţii publice: În cazul în care niciunul dintre participanţii la licitaţia din 21.09.2022 nu oferă preţul de pornire sau în situaţia în care nu se prezintă niciun ofertant următoarele licitații publice vor avea loc la următoarele termene stabilite prin prezenta publicaţie de vânzare, respectiv în data de: 28.09.2022, ora 14°°, 05.10.2022, ora 14°°, 12.10.2022, ora 14°°, 19.10.2022, ora 14°°, 26.10.2022, ora 14°°, 02.11.2022, ora 14°°, 09.11.2022, ora 14°°, 16.11.2022, ora 14°°, cu respectarea aceloraşi condiţii de participare şi desfăşurare cerute pentru prima licitaţie.

Informatii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 021.210.01.64 sau la adresa de e-mail: office@rovigo.ro.

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L
  • Telefon: 021.210.01.64
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorHELL ADVERTISING CORPORATE SRL
CUI24781197
RCJ40/19716/2008
LocalitateBucurești
AdresaB-dul Ficusului, nr. 38B
Data licitației21 septembrie 2022