Dată

27 ian. 2022
Expired!

Oră

2:00 pm

Mijloace fixe – HELL ADVERTISING CORPORATE SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa, ROVIGO S.P.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Intr. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, înscrisă în registrul formelor de organizare al UNPIR sub nr. RFO II – 0008, CIF-RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al debitorului HELL ADVERTISING CORPORATE SRL –în faliment, inregistrata la ONRC cu nr. J40/19716/2008, CUI 24781197, cu sediul social in Bucureşti Sectorul 1, B-dul Ficusului, nr. 38B, etaj 2, ap. camera 2, conform Incheierii de sedinta din data de 11.09.2019, pronuntată de Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 25320/3/2018, în temeiul art. 154(2) şi urm. din Legea 85/2014 şi în conformitate cu hotărârea adunării generale a creditorilor HELL ADVERTISING CORPORATE SRL din data de 02.12.2021.

Prin prezenta publicație de vânzare aduce la cunoştinţa generală că, la data de 27.01.2022, orele 14°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski (fosta Intrare Polonă), nr. 2, parter, sector 1, va avea loc prima licitaţie publică deschisă cu strigare cu preţ în urcare având ca obiect vânzarea în mod individual, pornind de la 90 % din valoarea de piață prevăzută în raportul de evaluare întocmit de către Fair Value Evaluări S.R.L. plus TVA, a urmatoarelor bunuri mobile aflate in proprietatea debitorului HELL ADVERTISING CORPORATE SRL:

NR.
CRT.
 
DENUMIRE
 
AN ACHIZIŢIE
 
PRET PORNIRE LICITATIE (LEI+TVA)
 
12*Aer conditionat06.20152.232 RON+TVA
2Birou07.20152.025 RON+TVA
3Canapea07.20151.260 RON+TVA
4Calculator07.20151.053 RON+TVA
5Calculator07.2015747 RON+TVA
6Note book07.20151.647 RON+TVA
7Calculator07.20151.107 RON+TVA
8Note book07.20151.728 RON+TVA
9Note book07.20151.503 RON+TVA
10Calculator07.2015900 RON+TVA
11Calculator07.20152.097 RON+TVA
12Note book07.2015747 RON+TVA
13Mobilier07.20152.700 RON+TVA
14Mobilier07.201533.480 RON+TVA
15Mobilier07.20154.500 RON+TVA
16Mobilier07.20159.000 RON+TVA
17TV07.20154.068 RON+TVA
18Mobilier07.20156.444 RON+TVA
19Mobilier07.20154.797 RON+TVA
20Mobilier07.20152.619 RON+TVA
21Telef Apple07.20152.547 RON+TVA
22Canapea07.20151.350 RON+TVA
23Mobilier07.20151.125 RON+TVA
24Mobilier07.20152.025 RON+TVA
25Mobilier07.20155.850 RON+TVA
26Telef Apple Iphone07.2015747 RON+TVA
27Cauciucuri iarna07.20153.600 RON+TVA
28Mobilier07.20157.110 RON+TVA
29Mobilier07.20153.870 RON+TVA
30Mobilier07.20158.892 RON+TVA
31Mobilier07.20153.150 RON+TVA
32TV07.2015765 RON+TVA
33Calculator07.20151.017 RON+TVA
34TV07.2015990 RON+TVA
35Mobilier07.20156.075 RON+TVA
36Macbook Air 1309.2015972 RON+TVA
37Iphone 6S Plus10.20151.233 RON+TVA
38Macbook pro 1512.20152.907 RON+TVA
39Centrala termica Nova01.20161.692 RON+TVA
40Frigider06.20161.449 RON+TVA
41Iphone 6S Plus09.20162.295 RON+TVA
42Computer11.20161.575 RON+TVA
43Macbook Air 1312.20179.540 RON+TVA
44Macbook pro 1603.20182.772 RON+TVA
TOTAL158.202 RON+TVA
  • Valorile stabilite de către evaluator nu  includ  TVA.
  • Detaliile privind metodologia de evaluare sunt prezentate în raportul de evaluare.

Garanţia de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare este de 10% din pretul de pornire a licitatiei publice. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia, fie in numerar, fie prin ordin de plata.

Garanţia de participare se va achita în contul unic de insolventa nr. RO79ROIN9104002293961RO01, deschis la IDEA BANK, pe numele HELL ADVERTISING CORPORATE S.R.L., CUI 24781197, cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea bunului mobil ………………………. aflat în proprietatea Hell Advertising Corporate SRL”.
Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului Hell Advertising Corporate SRL cu suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei.

Garanţia de participare va trebui achitata cu cel puţin 24 de ore anterior sedintei de licitatie.

Plata pretului de adjudecare plus TVA-ul aferent acestuia se va face prin virament bancar intr-un termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data adjudecării sau la un termen stabilit de către adunarea creditorilor, garantia de participare achitata (adica 10% din pretul de pornire a licitatiei), constituind pret partial achitat. Toate taxele aferente vânzării (taxe de timbru, taxe notariale, onorarii notariale etc.) vor fi suportate de către cumpărător.

  • Caietul de sarcini: Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL, începând cu data apariţiei anunţului de vânzare. Preţul caietului de sarcini este de 2.000 lei plus TVA.

Persoanele care vor să participe la licitaţia publică sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul şi ora fixate în acest scop.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţia publică si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare, astfel cum a fost aprobat de Adunarea Creditorilor în ședința din data de 03.10.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.

Documentele de participare la licitaţia publică trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitaţie.

În conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi someaza pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

  • Data primei licitaţii publice, din setul licitațiilor publice astfel cum au fost aprobate în cadrul adunării creditorilor Hell Advertising Corporate SRL din 02.12.2021: Prima licitaţie va avea loc in data de 27.01.2022, ora 14°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski(fosta Intrare Polonă), nr. 2, parter, sector 1, la prețul de pornire reprezentând 90% din valoarea de piață plus TVA, prevăzută în raportul de evaluare întocmit de Fair Value Evaluări SRL, preț de pornire aprobat în cadrul adunării creditorilor Hell Advertising Corporate SRL din 02.12.2021.
    Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.
  • Data următoarelor licitaţii publice: În cazul în care niciunul dintre participanţii la licitaţia din 27.01.2022 nu oferă preţul de pornire sau în situaţia în care nu se prezintă niciun ofertant următoarele licitații publice vor avea loc la următoarele termene stabilite prin prezenta publicaţie de vânzare, respectiv în data de: 03.02.2022, ora 14°°, 10.02.2022, ora 14°°, 17.02.2022, ora 14°°, 24.02.2022, ora 14°°, 03.03.2022, ora 14°°, 10.03.2022, ora 14°°, 17.03.2022, ora 14°°, 24.03.2022, ora 14°°, cu respectarea aceloraşi condiţii de participare şi desfăşurare cerute pentru prima licitaţie.

Informatii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 021.210.01.64 sau la adresa de e-mail: office@rovigo.ro.

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L
  • Telefon: 021.210.01.64
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorHELL ADVERTISING CORPORATE SRL
CUI24781197
RCJ40/19716/2008
LocalitateBucurești
AdresaBucurești
Data licitației27 ianuarie 2022