Dată

17 iun. 2021
Expired!

Oră

3:00 pm

Pompe și rezervoare – DIESEL ONE SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, cu sediul in Brasov, str. Saturn, nr. 37A, ap. 59, judetul Brasov, inscrisa in Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II 0685, CIF 31748142, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei DIESEL ONE S.R.L., desemnat prin Hotararea nr.486 din 21.03.2018, pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj, in dosarul nr.
1971/1285/2012, privind pe debitoarea DIESEL ONE S.R.L. – in faliment, in bankruptcy, en faillite, avand sediul in Brad, str. Decebal, nr. 7, judetul Hunedoara, numar de ordine in Registrul Comertului J20/735/2000 si cod unic de inregistrare 13627835,

Prin prezenta publicatie se aduce la cunostinta generala ca la data de 17.06.2021, orele 15:00, in Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare, a bunurilor mobile apartinand debitoarei ( pompe si rezervoare ) conform anexelor la publicatie.

Pretul de pornire al licitatiilor pentru fiecare bun este redus cu 50 % fata de pretul stabilit prin evaluarea efectuata de QUANTUM EVALUARI S.R.L. – DEVA in aprilie 2014, asa cum a fost aprobat de creditorii DIESEL ONE S.R.L. in Adunarea Creditorilor din 27.04.2018.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Cu cel putin 24 de ore inainte de data licitatiei, persoanele care vor sa liciteze sunt obligate sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, in cuantum de 10% din pretul de pornire a licitatiei, in contul nr. RO85 ROIN 9219 0011 7610 RO01 deschis la IDEA BANK pe numele DIESEL ONE S.R.L. – in faliment. Ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini. Pretul caietului de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA, pentru fiecare bun licitat.

In caz de neadjudecare, licitatiile publice deschise cu strigare vor avea loc la 17.06.2021, in aceleasi conditii ca la prima licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, la telefon: 0722965256.

  • Persoana de contact: Secretariat Filiala Brasov
  • Telefon: 0371.069.013
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorDIESEL ONE
CUI13627835
RCJ20/735/2000
LocalitateCluj-Napoca
AdresaBucurești
Data licitației16 iunie 2021