Dată

21 apr. 2023
Expired!

Oră

2:00 pm

Proprietăți imobiliare – FADA CREAM S.R.L. – 21 aprilie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV, cu sediul în Brașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei FADA CREAM S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy ”, „en faillite”, cu sediul în Brașov, Str. Pîrîului, Nr. 38, Bloc A14, Scara A, Ap. 18, Judetul Braşov, nr. de ordine în registrul comerțului J8/3153/2008 și Cod de identificare fiscala: 24841116, în dosarul nr. 5388/62/2013 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, Secția a II -a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal.
În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor FADA CREAM S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy ”, „en faillite” din 25.01.2023.

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 21.04.2023, orele 14:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, Sect. 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a:

  • Proprietății imobiliare situată în Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 19, ET. 1, Ap. Spațiu nr. 13, mun. Brasov, jud. Brasov, imobil format din spațiu de birouri compus din două încăperi, hol, grup sanitar, debara, în suprafață utilă de 114,37 m.p., cu cota de 3,28% din părțile de uz comun generale și cota de 3,84% din părțile de uz comun speciale I, având nr. cad 100699-C1-U31 proprietate înscrisă în CF 100699-C1-U31 Brasov, la valoarea de 146.625 euro.

Prețul de pornire al licitație este de 146.625 euro  este redus la 85% din prețul inițial conform Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 25.01.2023.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. ………………………………… deschis la…………………………., pe numele FADA CREAM S.R.L., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunului ………………………………….. aflat în proprietatea FADA CREAM S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy ”, „en faillite”.

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV. Prețul caietului de sarcini este în cuantum de 8.000 lei, exclusiv TVA.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 – 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 29.04.2022, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în aceleași condiții și în același loc la 05.05.2023, 19.05.2023, 02.06.2023.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0724.291.168 sau la adresa de e-mail: office@rovigobv.ro.

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L
  • Telefon: 0724.291.168
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorFADA CREAM S.R.L.
CUI24841116
RCJ8/3153/2008
LocalitateBrașov
AdresaStr. Pîrîului, nr. 38, bloc A14, sc. A
Data licitației21 aprilie 2023