Dată

28 iun. 2021
Expired!

Oră

12:00 pm - 12:00 pm

Proprietăți imobiliare – PRODUSE REFRACTARE SRL Iunie-Iulie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV, cu sediul în Brașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II 0685, CIF 31748142, în calitate de lichidator judiciar desemnat al debitoarei PRODUSE REFRACTARE S.R.L. -“în faliment”, “in bankrupty”, “en faillite”, conform Sentintei Civile nr.812    pronunțată în data de 10.11.2020 de către Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ Şi Fiscal, în dosarul nr. 889/62/2018, în exercitarea atribuțiilor de serviciu ce ne revin potrivit Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor PRODUSE REFRACTARE S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” din 10.06.2021

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 28.06.2021, orele 12:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, Sect. 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, a urmatoarelor bunuri imobile – Terenuri și construcții, dupa cum urmeaza :

 1. Proprietatea imobiliara (teren extravilan) situata in Loc. Harman, jud. Brasov, CF 105496, CAD 105496, jud. Brasov, formata din teren in suprafata de 3.853 mp, la pretul de 890 EUR ;
 2. Proprietatea imobiliara (teren si constructii – ferma porci dezafectata), situata in Com. Crizbav, jud. Brasov, la pretul de 000 EUR, compusa din:
 • Teren intravilan in suprafata de 16.275 mp, conform CF 4329, nr. cadastral 4329
 • Grajd de ingrasare suine, in suprafata de 709 mp, conform CF 4329-C1, nr. cadastral 4329-C1
 • Grajd de ingrasare suine, in suprafata de 706 mp, conform CF 4329-C2, nr. cadastral 4329-C2
 • Grajd de ingrasare suine, in suprafata de 703 mp, conform CF 4329-C3, nr. cadastral 4329-C3
 • Grajd de ingrasare suine, in suprafata de 710 mp, conform CF 4329-C4, nr. cadastral 4329-C4
 • Bazin laguna depozitare dejectii, in suprafata de 1973 mp, conform CF 4329-C5, nr. cadastral 4329-C5
 • Bazin tampon dejectii, in suprafata de 80 mp, conform CF 4329-C6, nr. cadastral 4329-C6
 • Cladire personal, in suprafata de 56 mp, conform CF 4329-C7, nr. cadastral 4329-C7
 • Camera tehnica put forat si atelier intretinere, in suprafata de 41 mp, conform CF 4329-C8, nr. cadastral 4329-C8
 • Camera tratament, in suprafata de 8 mp, conform CF 4329-C9, nr. cadastral 4329-C9
 • Camera tratament, in suprafata de 8 mp, conform CF 4329-C10, nr. cadastral 4329-C10
 • Camera tratament, in suprafata de 8 mp, conform CF 4329-C11, nr. cadastral 4329-C11
 • Camera tratament, in suprafata de 8 mp, conform CF 4329-C12, nr. cadastral 4329-C12
 • Silozuri, in suprafata de 48 mp, conform CF 4329, nr. cadastral 4329-C13, C14, C15, C16
 1. Proprietatea imobiliara (teren si constructii – ferma porci dezafectata), situata in Loc. Haghig, jud. Covasna, la pretul de  la 384.000 EUR , compusa din:
 • Teren intravilan, in suprafata de 15.000 mp, conform CF 23020, nr. cadastral 23020
 • Siloz, in suprafata de 82 mp, conform CF 23020-C1, nr. cadastral 23020-C1
 • Siloz, in suprafata de 83 mp, conform CF 23020-C2, nr. cadastral 23020-C2
 • Cladire bucatarie furajera, in suprafata de 234 mp, conform CF 23020-C3, nr. cadastral 23020-C3
 • Hala suine, in suprafata de 1.713 mp, conform CF 23020-C4, nr. cadastral 23020-C4
 • Hala suine, in suprafata de 821 mp, conform CF 23020-C5, nr. cadastral 23020-C5

Prețul de pornire al licitației publice este cel stabilit prin evaluare de catre evaluatorul angajat CONADI VALUATION S.R.L.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO24BTRL00801202I02596XX deschis la Banca Transilvania, pe numele PRODUSE REFRACTARE S.R.L., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunurilor aflate în proprietatea PRODUSE REFRACTARE S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acesta data sunt obligate sa procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV. Prețul caietului de sarcini este intre 3.000  lei si 10.000 lei, exclusiv TVA  pentru bunurile imobile si se va achita in contul IBAN RO72ROIN910400118412RO02 – deschis la Idea BANK – Sucursala Mosilor; CUI: 31748142.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 – 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 10.06.2021, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în aceleași condiții și în același loc la 12.07.2021, 26.07.2021 si 09.08.2021, cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722965256 sau la Adresa de e-mail : office@rovigobv.ro .

 • Persoana de contact: Rovigo SPRL
 • Telefon: 0722965256
 • Email: office@rovigobv.ro
DebitorPRODUSE REFRACTARE SRL
CUI25470806
RCJ08/686/2009
LocalitateBucurești
AdresaBucurești
Data licitației28 iunie 2021