Dată

01 iul. 2021
Expired!

Oră

1:30 pm

SC IOROM TRADING SRL – Vânzare terenuri intravilane situate în Buftea, Ilfov

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Licitație publică la data de 01.07.2021, începând cu ora 13:30, pentru vânzarea terenurilor intravilane situate în localitatea Buftea, județul Ilfov

ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în București, Intrarea Mareșal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al debitorului IOROM TRADING S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) desemnat prin Sentința Comercială nr. 2539/19.03.2010, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Comerciala, în dosarul nr. 38225/3/2008, cu sediul în Str. Lotru nr. 35, sector 1, București, nr. ONRC J40/17970/1993 și Codul Unic de Înregistrare 4380115,

Prin prezenta publicație de vânzare, conform hotărârii Adunărilor Creditorilor din data de 06.01.2021, se aduce la cunoștință generală că la data de 04.02.2021, începând cu ora 13:30, la sediul lichidatorului situat în str. Mareșal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, București, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, a următoarelor bunuri imobile:

  • Ora 13:30: teren intravilan în suprafață de 1.000 mp, tarla 51, parcela 461, în zona industrială, în apropierea DN 7, număr cadastral 3772, înscris în cartea funciară nr. 4317 a localității Buftea, județul Ilfov. Preț de pornire a licitației: 11.200 euro, exclusiv TVA;
  • Ora 15:00: teren intravilan în suprafață de 1.000 mp, tarla 54, parcela 493/1, în zona industrială, în apropierea DN 7, număr cadastral 745, înscris în cartea funciară nr. 788 a localității Buftea, județul Ilfov. Preț de pornire a licitației: 47.200 euro, exclusiv TVA;

În conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea 85/2006, bunurile înstrăinate de lichidator în exercițiul atribuțiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.

Toți cei care pretind un drept asupra imobilelor scoase la licitație sunt invitați să facă cunoscute pretențiile lor lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data stabilita pentru vânzări, sub sancțiunea de a nu mai fi luate în considerare după aceea.

Persoanele care vor să liciteze pentru unul sau mai multe bunuri imobile sunt invitate să se prezinte la data și locul ținerii licitațiilor și, cu cel puțin 24 de ore înainte de acest termen, sunt obligate sa depună cauțiuni aferente bunurilor la dispoziția lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., în cuantum de 10% din valoarea fiecărui bun, în contul nr. RO94 ROIN 9104 0007 7449 RO01 deschis la ROMANIAN INTERNATIONAL BANK S.A. – MOSILOR pentru IOROM TRADING S.R.L, anexând dovada plații la ofertele de cumpărare pe care trebuie să o prezinte lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de licitație.

De asemenea, ofertanții au obligația să cumpere caietele de sarcini ale imobilelor pentru care licitează, care se află la sediul lichidatorului judiciar, contra sumei de 500 lei/imobil. Cei care doresc să participe la licitațiile organizate în calitate de reprezentanți ai unor persoane juridice sunt obligați să prezinte: copie după chitanța/chitanțele de plata/OP prin care să se ateste depunerea cauțiunii/cauțiunilor; dovada cumpărării caietului/caietelor de sarcini, în cuantum de 500 lei/ caiet (chitanța, în copie); cererea de participare la licitație publică și oferta de cumpărare cu specificarea bunului/bunurilor imobil; scrisoare de împuternicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentației, condițiilor, termenilor și clauzelor Caietelor de Sarcini întocmite pentru vânzarea bunurilor aflate în patrimoniul IOROM TRADING S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite).

Relații suplimentare se pot obține de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67. Persoana de contact: Cristian Stangaciu.

DebitorSC IOROM TRADING SRL
CUI4380115
RCJ40/17970/1993
LocalitateBucurești
AdresaBucurești
Data licitației7 iunie 2021

Vânzare terenuri intravilane situate în Buftea, Ilfov

Licitație publică la data de 01.07.2021, începând cu ora 13:30, pentru vânzarea terenurilor intravilane situate în localitatea Buftea, județul Ilfov

ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în București, Intrarea Mareșal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al debitorului IOROM TRADING S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) desemnat prin Sentința Comercială nr. 2539/19.03.2010, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Comerciala, în dosarul nr. 38225/3/2008, cu sediul în Str. Lotru nr. 35, sector 1, București, nr. ONRC J40/17970/1993 și Codul Unic de Înregistrare 4380115,

Prin prezenta publicație de vânzare, conform hotărârii Adunărilor Creditorilor din data de 06.01.2021, se aduce la cunoștință generală că la data de 04.02.2021, începând cu ora 13:30, la sediul lichidatorului situat în str. Mareșal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, București, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, a următoarelor bunuri imobile:

  • Ora 13:30: teren intravilan în suprafață de 1.000 mp, tarla 51, parcela 461, în zona industrială, în apropierea DN 7, număr cadastral 3772, înscris în cartea funciară nr. 4317 a localității Buftea, județul Ilfov. Preț de pornire a licitației: 11.200 euro, exclusiv TVA;
  • Ora 15:00: teren intravilan în suprafață de 1.000 mp, tarla 54, parcela 493/1, în zona industrială, în apropierea DN 7, număr cadastral 745, înscris în cartea funciară nr. 788 a localității Buftea, județul Ilfov. Preț de pornire a licitației: 47.200 euro, exclusiv TVA;

În conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea 85/2006, bunurile înstrăinate de lichidator în exercițiul atribuțiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.

Toți cei care pretind un drept asupra imobilelor scoase la licitație sunt invitați să facă cunoscute pretențiile lor lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data stabilita pentru vânzări, sub sancțiunea de a nu mai fi luate în considerare după aceea.

Persoanele care vor să liciteze pentru unul sau mai multe bunuri imobile sunt invitate să se prezinte la data și locul ținerii licitațiilor și, cu cel puțin 24 de ore înainte de acest termen, sunt obligate sa depună cauțiuni aferente bunurilor la dispoziția lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., în cuantum de 10% din valoarea fiecărui bun, în contul nr. RO94 ROIN 9104 0007 7449 RO01 deschis la ROMANIAN INTERNATIONAL BANK S.A. – MOSILOR pentru IOROM TRADING S.R.L, anexând dovada plații la ofertele de cumpărare pe care trebuie să o prezinte lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de licitație.

De asemenea, ofertanții au obligația să cumpere caietele de sarcini ale imobilelor pentru care licitează, care se află la sediul lichidatorului judiciar, contra sumei de 500 lei/imobil. Cei care doresc să participe la licitațiile organizate în calitate de reprezentanți ai unor persoane juridice sunt obligați să prezinte: copie după chitanța/chitanțele de plata/OP prin care să se ateste depunerea cauțiunii/cauțiunilor; dovada cumpărării caietului/caietelor de sarcini, în cuantum de 500 lei/ caiet (chitanța, în copie); cererea de participare la licitație publică și oferta de cumpărare cu specificarea bunului/bunurilor imobil; scrisoare de împuternicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentației, condițiilor, termenilor și clauzelor Caietelor de Sarcini întocmite pentru vânzarea bunurilor aflate în patrimoniul IOROM TRADING S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite).

Relații suplimentare se pot obține de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67. Persoana de contact: Cristian Stangaciu.

DebitorSC IOROM TRADING SRL
CUI4380115
RCJ40/17970/1993
LocalitateBucurești
AdresaBucurești
Data licitației7 iunie 2021