Dată

03 oct. 2023
Expired!

Oră

12:00 pm

Stoc de lemne – BION SILV S.R.L. – 03 octombrie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa, ROVIGO S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului BION SILV S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul social în Sat Basca Roziliei, Oras Nehoiu, Judet Buzau, Cod de identificare fiscală 16909555, înregistrată la ORC sub nr. J10/1061/2004, desemnat prin Incheierea din data de 17.05.2021, pronuntată de Tribunalul Buzau, Sectia II Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 1094/114/2021, în exercitarea atribuțiunilor ce ne revin potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

Prin prezenta publicaţie de vânzare se aduce la cunostinţă generală că la data de 03.10.2023, ora 14:00, în str. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sect. 1, Bucureşti, va avea loc licitaţia publică deschisă cu strigare pentru vânzarea in blocuri a bunurilor mobile -stocuri de lemne aparţinând BION SILV S.R.L., după cum urmează:

– 305 mc lemn de brad si fag depozitat in depozitul din Orasul Nehoiu, pe raza satului Basca Rozilei, in zona Pietei Satesti, judetul Buzau; conform Hotărârii Adunării Creditorilor din 05.04.2023, preţul de pornire al licitaţiilor este 80% din preţul stabilit prin raportul de evaluare, respectiv 6.516 Eur la care se adaugă TVA.

– 1.000 mc lemn de brad si fag depozitat in punctul Tamasoiu, Zona Gura Teghii, Judetul Buzau; conform Hotărârii Adunării Creditorilor din 05.04.2023, preţul de pornire al licitaţiilor este 100% din preţul stabilit prin raportul de evaluare, respectiv 27.429 Eur la care se adaugă TVA.

Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitaţie sunt invitaţi să facă cunoscute pretenţiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancţiunea de a nu mai fi luate în considerare dupa aceea.
Cei care doresc să participe la licitaţie sunt obligaţi să prezinte cu cel putin 24 de ore înainte de ţinerea licitaţiei: copie după chitanţă/OP prin care să se ateste depunerea cauţiunii în cuantum de 10% din valoarea bunurilor licitate în contul unic de insolvenţă nr. RO06 BREL 0002 0035 9893 0100, deschis la Librabank-Sucursala 13 Septembrie, pe numele societăţii debitoare BION SILV S.R.L.; dovada cumpărării caietului de sarcini, în cuantum de 500 lei (chitanţă, în copie); cererea de participare la licitaţie publică şi oferta de cumpărare cu specificarea bunului mobil; scrisoare de împuternicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentaţiei şi condiţiilor din Caietul de Sarcini.
În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va relua în aceleaşi loc şi în aceleaşi condiţii în datele de 17.10.2023, 07.11.2023, 21.11.2023, 05.12.2023, 19.12.2023, 09.01.2024, 23.01.2024, 06.02.2024, 20.02.2024.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021-210.16.67; 0724.323.442, persoana de contact: Cezar Postoaca.

  • Persoana de contact: Cezar Postoaca
  • Telefon: 021-210.01.64; 021-210.16.67; 0724.323.442
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorBION SILV S.R.L.
CUI16909555
RCJ10/1061/2004
LocalitateSat Basca Roziliei
AdresaOras Nehoiu, Buzau
Data licitației03 octombrie 2023