Dată

28 apr. 2022
Expired!

Oră

3:00 pm

Teren Buftea – 1000 mp – SC IOROM TRADING SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului IOROM TRADING S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) desemnat prin Sentinta Comerciala nr. 2539/19.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Comerciala, în dosarul nr. 38225/3/2008, cu sediul în Str. Lotru nr. 35, sector 1, Bucuresti, nr. ONRC J40/17970/1993 şi Codul Unic de Înregistrare 4380115,

Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 28.04.2022, incepand cu ora 15:00, la sediul lichidatorului situat in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare, a urmatorului bun imobil:

  • teren intravilan in suprafata de 1.000 mp, tarla 54, parcela 493/1, in zona industriala, in apropierea DN 7, numar cadastral 745, inscris in cartea funciara nr. 788 a localitatii Buftea, judetul Ilfov. Pret de pornire a licitatiei: 36.000 euro, exclusiv TVA;

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006, bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra imobilelor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzari, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiilor si, cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen, sunt obligate sa depuna cautiuni aferente bunurilor la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., in cuantum de 10% din valoarea fiecarui bun, in contul nr. RO94 ROIN 9104 0007 7449 RO01 deschis la ROMANIAN INTERNATIONAL BANK S.A. – MOSILOR pentru IOROM TRADING S.R.L, anexand dovada platii la ofertele de cumparare pe care trebuie sa o prezinte lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de licitatie.

De asemenea, ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini al imobilului pentru care liciteaza, care se afla la sediul lichidatorului judiciar, contra sumei de 1.000 lei, plus TVA. Cei care doresc sa participe la licitatiile organizate in calitate de reprezentanti ai unor persoane juridice sunt obligati sa prezinte: copie dupa chitanta/chitantele de plata/OP prin care sa se ateste depunerea cautiunii/cautiunilor; dovada cumpararii caietului/caietelor de sarcini, in cuantum de 500 lei/ caiet (chitanta, in copie); cererea de participare la licitatie publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului/bunurilor imobil; scrisoare de imputernicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentatiei, conditiilor, termenilor si clauzelor Caietelor de Sarcini intocmite pentru vanzarea bunurilor aflate in patrimoniul IOROM TRADING S.R.L. (in faliment, in bankruptcy, en faillite).

In caz de neadjudecare, se vor organiza alte 9 sedinte de licitatie, la un interval de 2 saptamani fiecare, in urmatoarele date: 12.05.2022, 26.05.2022, 09.06.2022, 23.06.2022, 07.07.2022, 21.07.2022, 04.08.2022, 18.08.2022, 01.09.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand acelasi pret de pornire.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67. Persoana de contact: Cristian Stangaciu.

DebitorSC IOROM TRADING SRL
CUI4380115
RCJ40/17970/1993
LocalitateBucurești
AdresaStr. Lotru, nr. 35
Data licitației28 aprilie 2022