Dată

20 sept. 2022
Expired!

Oră

2:00 pm

Teren extravilan arabil – JEM BUILDING DESIGN SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV, CIF 31748142, cu sediul în Brașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov, în calitate de lichidator judiciar al JEM BUILDING DESIGN S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”, CUI: 24352977, J8/2201/2008, având sediul social în Sat Cristian, Comuna Cristian, Str. Morii, Nr. 3, Ap. birou 1, Judet Braşov, conform Încheierii de şedinţă din 07.02.2018, pronunţată de către Tribunalul Braşov- Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 3946/62/2013, în exercitarea atribuțiilor ce ne revin potrivit Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu hotărârea Adunării Creditorilor debitoarei JEM BUILDING DESIGN S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” din 02.09.2022.

Prin prezenta, publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 20.09.2022, orele 14:00 la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a proprietății imobiliare „Teren extravilan arabil”, cu suprafața totală de 28.900 mp (2.89 ha), amplasat în extravilanul Com. Recea, jud. Brașov, compusă din:

· Teren extravilan în suprafață de 17.200 mp, identificat sub nr. Cad 100197, înscris în CF nr. 100197 – Recea, având categorie de folosință arabil, situat în loc. Recea, jud. Brașov, la prețul de 8.683,32 euro;

· Teren extravilan în suprafață de 6.800 mp, identificat sub nr. Cad 100247, înscris în CF nr. 100247 – Recea, având categorie de folosință arabil, situat în loc. Săsciori, jud. Brașov, la prețul de 3.432,94 euro;

· Teren extravilan în suprafață de 3.000 mp, identificat sub nr. Cad 100248, înscris în CF nr. 100248 – Recea, având categorie de folosință arabil, situat în loc. Săsciori, jud. Brașov, la prețul de 1.514,53 euro;

· Teren extravilan în suprafață de 1.900 mp, identificat sub nr. Cad 100246, înscris în CF nr. 100246 – Recea, având categorie de folosință arabil, situat în loc. Săsciori, jud. Brașov, la prețul de 959,20 euro;

Prețul de pornire al licitațiilor publice este stabilit prin evaluarea efectuată de evaluatorul desemnat GMT EVALUĂRI ȘI CONSULTANȚĂ în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor din 02.09.2022.

Prețurile afișate nu conțin TVA și se vor calcula la cursul BNR.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. ……………………. deschis la Banca …………., pe numele JEM BUILDING DESIGN S.R.L., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunurilor aflate în proprietatea JEM BUILDING DESIGN S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”.

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acesta data sunt obligate sa procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO SPRL – FILIALA BRAȘOV.

Prețul caietului de sarcini este 2.000 lei la care se adaugă TVA și se va achita în contul lichidatorului judiciar RO59 BREL 0002 0016 3793 0101 – deschis la LIBRA BANK; CUI: 31748142.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 – 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 02.09.2022, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în aceleași condiții și în același loc la 04.10.2022, 18.10.2022, 01.11.2022, 15.11.2022, 29.11.2022, 13.12.2022, 28.12.2022, cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0724.291.168 sau la Adresa de e-mail : office@rovigobv.ro.

  • Persoana de contact: Cristian Stangaciu
  • Telefon: 0724291168
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorJEM BULIDING DESIGN S.R.L.
CUI2435297
RCJ8/2201/2008
LocalitateComuna Cristian
AdresaStr. Morii, nr.3, Brașov
Data licitației20 septembrie 2022