Dată

02 iun. 2021
Expired!

Oră

12:00 pm

Teren intravilan Brad – EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO SPRL, cu sediul în Bucureşti, Intr. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al  debitoarei EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A., cu sediul în localitatea Brad, str. Decebal, nr. 7, județul Hunedoara, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J20/1435/1991 şi Codul Unic de Înregistrare 2139251, conform Procesului Verbal al Adunării Creditorilor din data de 21.08.2019, în cauza ce  formează obiectul dosarului nr. 6954/97/2012, aflat pe rolul Tribunalului Brasov – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ Şi Fiscal.

Prin prezenaa Publicație de Vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 02.06.2021, orele 12.00,  la sediul lichidatorului judiciar din București, Intrarea Mareșal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc vânzarea individuală prin licitație publică deschisă cu strigare a următorului bun proprietatea  Edy International Spedition S.A., astfel cum acesta este descris în raportul de evaluare întocmit de QUANTUM EVALUARI  S.R.L. și aprobat de adunarea creditorilor din data de 05.11.2020:

Imobil compus din teren intravilan și construcția amplasată pe aceasta, descries astfel: Teren intravilan cu construcții, având categoria de folosință „altele”, în suprafața totală de 850 mp., situat în intravilanul localității Brad, jud. Hunedoara, înscris in C.F. 66830. Pe acest teren se află edificată în prezent construcția: Grajd Sc = 783 mp.

Informații suplimentare privind caracteristicile bunului sunt cuprinse în Raportul de evaluare întocmit, parte intregrantă a Caietului de Sarcini.

Prețul de pornire al licitației îl reprezintă valoarea de piață individuală rezultată în urma evaluării conform raportului de evaluare întocmit de către QUANTUM EVALUARI  S.R.L., respectiv:

Teren intravilan cu construcții, având categoria de folosință „altele”, în suprafață totală de 850 m.p., situat în intravilanul localității Brad, jud. Hunedoara, înscris în C.F. 66830. Pe acest teren se află edificată în prezent construcția: Grajd Sc = 783 m.p.. , 850,  18.763

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Plata garanției se va face în lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuării plății.

Garanţia de participare se constituie prin ordin de plată în contul unic de insolventa nr. RON 003 – RO16INGB0002008152308941; deschis la banca ING BANK, Sucursala Timisoara, pe numele  EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A., cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea individuala a bunului ………………  aflat în proprietatea EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A.”.

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și, până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Prețul caietului de sarcini este în cuantum de 5.000 lei, exclusiv TVA si se achita în contul lichidatorului judiciar.

Documentele de participare la licitație se depun la registratura ROVIGO SPRL într-un singur plic sigilat şi închis, cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-16.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare aprobat de catre Creditori in data de 05.11.2020, parte integrantă a Caietului de Sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercițiul atributiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedura Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele ți sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în următoarele date: 16.06.2021 în aceleași condiții ca și licitația organizată în data de 08.02.2021.

Cei interesati pot obține date și informații suplimentare de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO S.P.R.L. și la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442.

  • Persoana de contact: Cezar Postoaca, Cristian Stangaciu
  • Telefon: 0721284214, 0724323442
  • Email: cezar.postoaca@rovigo.ro, cristian.stangaciu@rovigo.ro
DebitorEDY INTERNATIONAL SPEDITION SA
CUIRO 2139251
RCJ20/1435/1991
LocalitateBrad
AdresaBucurești
Data licitației2 iunie 2021
ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO SPRL, cu sediul în Bucureşti, Intr. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al  debitoarei EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A., cu sediul în localitatea Brad, str. Decebal, nr. 7, județul Hunedoara, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J20/1435/1991 şi Codul Unic de Înregistrare 2139251, conform Procesului Verbal al Adunării Creditorilor din data de 21.08.2019, în cauza ce  formează obiectul dosarului nr. 6954/97/2012, aflat pe rolul Tribunalului Brasov – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ Şi Fiscal.

Prin prezenaa Publicație de Vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 02.06.2021, orele 12.00,  la sediul lichidatorului judiciar din București, Intrarea Mareșal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc vânzarea individuală prin licitație publică deschisă cu strigare a următorului bun proprietatea  Edy International Spedition S.A., astfel cum acesta este descris în raportul de evaluare întocmit de QUANTUM EVALUARI  S.R.L. și aprobat de adunarea creditorilor din data de 05.11.2020:

Imobil compus din teren intravilan și construcția amplasată pe aceasta, descries astfel: Teren intravilan cu construcții, având categoria de folosință „altele”, în suprafața totală de 850 mp., situat în intravilanul localității Brad, jud. Hunedoara, înscris in C.F. 66830. Pe acest teren se află edificată în prezent construcția: Grajd Sc = 783 mp.

Informații suplimentare privind caracteristicile bunului sunt cuprinse în Raportul de evaluare întocmit, parte intregrantă a Caietului de Sarcini.

Prețul de pornire al licitației îl reprezintă valoarea de piață individuală rezultată în urma evaluării conform raportului de evaluare întocmit de către QUANTUM EVALUARI  S.R.L., respectiv:

Teren intravilan cu construcții, având categoria de folosință „altele”, în suprafață totală de 850 m.p., situat în intravilanul localității Brad, jud. Hunedoara, înscris în C.F. 66830. Pe acest teren se află edificată în prezent construcția: Grajd Sc = 783 m.p.. , 850,  18.763

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Plata garanției se va face în lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuării plății.

Garanţia de participare se constituie prin ordin de plată în contul unic de insolventa nr. RON 003 – RO16INGB0002008152308941; deschis la banca ING BANK, Sucursala Timisoara, pe numele  EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A., cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea individuala a bunului ………………  aflat în proprietatea EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A.”.

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și, până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Prețul caietului de sarcini este în cuantum de 5.000 lei, exclusiv TVA si se achita în contul lichidatorului judiciar.

Documentele de participare la licitație se depun la registratura ROVIGO SPRL într-un singur plic sigilat şi închis, cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-16.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare aprobat de catre Creditori in data de 05.11.2020, parte integrantă a Caietului de Sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercițiul atributiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedura Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele ți sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în următoarele date: 16.06.2021 în aceleași condiții ca și licitația organizată în data de 08.02.2021.

Cei interesati pot obține date și informații suplimentare de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO S.P.R.L. și la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442.

  • Persoana de contact: Cezar Postoaca, Cristian Stangaciu
  • Telefon: 0721284214, 0724323442
  • Email: cezar.postoaca@rovigo.ro, cristian.stangaciu@rovigo.ro
DebitorEDY INTERNATIONAL SPEDITION SA
CUIRO 2139251
RCJ20/1435/1991
LocalitateBrad
AdresaBucurești
Data licitației2 iunie 2021