Dată

25 oct. 2023
Expired!

Oră

1:00 pm

Teren intravilan Deva – EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA – 25 octombrie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO SPRL, cu sediul în Bucureşti, Intr. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al  debitoarei EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A., cu sediul în localitatea Brad, str. Decebal, nr. 7, judetul Hunedoara, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J20/1435/1991 şi Codul Unic de Înregistrare 2139251, conform Procesului Verbal al Adunarii Creditorilor din data de 21.08.2019, în cauza ce  formeaza obiectul dosarului nr. 6954/97/2012, aflat pe rolul Tribunalului Brasov – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ Şi Fiscal.

Prin prezenta Publicatie de Vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 25.10.2023, orele 13.00,  la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc vanzarea individuala prin licitatie publica deschisa cu strigare a urmatorului bun proprietatea  Edy International Spedition S.A., astfel cum acesta este descris in raportul de evaluare intocmit de QUANTUM EVALUARI  S.R.L. si aprobat de adunarea creditorilor din data de 21.08.2019:

1. Teren intravilan, avand categoria de folosinta „arabil”, in suprafata  totala de 2000 mp., situat  in  intravilanul localitatii Deva, jud. Hunedoara, Calea Zarandului, f.n., inscris in CF 67519, nr. cad. 1711/b, top 380/34/b

Informatii suplimentare privind caracteristicile bunului este cuprins in Raportul de evaluare intocmit, parte intregranta a Caietului de Sarcini.

Pretul de pornire al licitatiei il reprezinta valoarea de piata individuala rezultata în urma evaluării conform raportului de evaluare intocmit de catre QUANTUM EVALUARI  S.R.L., respectiv:

DenumireSupraf. Mp.Valoare piata EURO, exclusiv TVA
Teren intravilan, avand categoria de folosinta „arabil”, in suprafata  totala de 2000 mp.,situat  in  intravilanul localitatii Deva, jud. Hunedoara, Calea Zarandului, f.n., inscris in CF 67519, nr. cad. 1711/b, top 380/34/b200030.200

Pentru participarea la licitatie se va achita o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii.

Garanţia de participare se constituie prin ordin de plată în contul unic de insolventa nr. RO03BREL0002002565940100; deschis la banca LIBRA BANK, pe numele S.C. EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A., cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea individuala a bunului ……………… aflat în proprietatea EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A.”.

Persoanele care vor sa participe la licitatie sunt invitate sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si, pana la acel termen sunt obligate sa-si procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Pretul caietului de sarcini este in cuantum de 5.000 lei, exclusiv TVA si se achita in contul lichidatorului judiciar.

Documentele de participare la licitatie se depun la registratura ROVIGO SPRL într-un singur plic sigilat şi închis, cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-16.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare aprobat de catre Creditori in data de 25.06.2020, parte integrantă a Caietului de Sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

In conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedura Civila, lichidatorul judiciar ii someaza pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.

In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua in urmatoarele date: 08.11.2023, 22.11.2023, 06.12.2023, 20.12.2023, 03.01.2024, 17.01.2024, 31.01.2024, 14.02.2024, 28.02.2024, in aceleasi conditii ca si licitatia organizata in data de 25.10.2023.

Cei interesati pot obtine date si informatii suplimentare de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO S.P.R.L. si la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442.

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L
  • Telefon: 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorEDY INTERNATIONAL SPEDITION SA
CUIRO 2139251
RCJ20/1435/1991
LocalitateBrad
AdresaStr. Decebal, nr. 7, Hunedoara
Data licitației25 octombrie 2023