Dată

27 feb. 2024

Oră

1:00 pm

Teren intravilan – SC CONTRANSIMEX SA

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale a UNPIR 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului SOCIETATEA COMERCIALA DE ANTREPENORIAT IN CONSTRUCTII, INDUSTRIE, TRANSPORTURI, COMERT SI SERVICII CONTRANSIMEX S.A., – în faliment, in bankruptcy, en falite, desemnat prin Sentinta Comerciala nr. 4983/06.07.2010, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Comerciala, în dosarul nr. 31683/3/2009, avand sediul în Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, numărul de ordine in Registrul Comerţului – J40/1064/1991 şi Codul Unic de Înregistrarare 1568107,

Prin prezenta publicatie de vanzare, se aduce la cunostinta generala ca la data de 27.02.2024, orele 13:00, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a terenului intravilan in suprafata de 21.011 mp, situat in Bucuresti, str. Balota, nr. 4, sector 1, aflat în proprietatea debitorului, inscris in cartea funciara nr. 20442, avand nr. cadastral 10158.

Caracteristici proprietate:

 • teren intravilan, imprejmuit cu gard de beton si constructie cu regim de inaltime P, situata in str. Balota nr. 4, sector 1, Bucuresti in suprafata de 21.011 mp.

Vanzarea la licitatie publica va incepe de la preţul de 3.404.800 EURO + TVA.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei, cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen fiind obligate sa depuna documentele de participare, respectiv o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.P.R.L., in cuantum de 25 % din valoarea imobilului, in contul nr. RO31BREL0002000365420100 deschis la LIBRA BANK S.A. Suc. Bucuresti, pentru SOCIETATEA COMERCIALA DE ANTREPENORIAT IN CONSTRUCTII, INDUSTRIE, TRANSPORTURI, COMERT SI SERVICII CONTRANSIMEX S.A. – in faliment.

De asemenea, pana la data tinerii licitatiei, participantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini al imobilului, care se afla la sediul lichidatorului judiciar, contra sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA si sa depuna documentatia necesara participarii la licitatia publica prevazuta de caietul de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67. Persoana de contact: Cezar Postoaca, numar de telefon: 0724.323.442.

 • Persoana de contact: Cezar Postoaca
 • Telefon: 0724323442; 0212100164; 0212101667
 • Email: office@rovigo.ro
DebitorSC CONTRANSIMEX SA
CUI1568107
RCJ/40/1064/1991
LocalitateBucurești
AdresaB-dul Dinicu Golescu, nr. 38
Data licitației27 februarie 2024
 • 00

  zile

 • 00

  ore

 • 00

  minute

 • 00

  secunde