Dată

07 dec. 2022
Expired!

Oră

1:00 pm

Teren intravilan – SC CONTRANSIMEX SA – 7 decembrie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale a UNPIR 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului SOCIETATEA COMERCIALA DE ANTREPENORIAT IN CONSTRUCTII, INDUSTRIE, TRANSPORTURI, COMERT SI SERVICII CONTRANSIMEX S.A., – în faliment, in bankruptcy, en falite, desemnat prin Sentinta Comerciala nr. 4983/06.07.2010, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Comerciala, în dosarul nr. 31683/3/2009, avand sediul în Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, numărul de ordine in Registrul Comerţului – J40/1064/1991 şi Codul Unic de Înregistrarare 1568107,

Prin prezenta publicatie de vanzare, in conformitate cu hotararea adunarii creditorilor din data de 17.01.2022, se aduce la cunostinta generala ca la data de 07.12.2022, orele 13:00, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a terenului intravilan in suprafata de 21.011 mp, situat in Bucuresti, str. Balota, nr. 4, sector 1, aflat în proprietatea debitorului, inscris in cartea funciara nr. 20442, avand nr. cadastral 10158.

Caracteristici proprietate:

  • teren intravilan, imprejmuit cu gard de beton si constructie cu regim de inaltime P, situata in str. Balota nr. 4, sector 1, Bucuresti in suprafata de 21.011 mp.

Vanzarea la licitatie publica va incepe de la preţul de 4.256.000 EURO + TVA.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei, cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen fiind obligate sa depuna documentele de participare, respectiv o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.P.R.L., in cuantum de 25 % din valoarea imobilului, in contul nr. RO31BREL0002000365420100 deschis la LIBRA BANK S.A. Suc. Bucuresti, pentru SOCIETATEA COMERCIALA DE ANTREPENORIAT IN CONSTRUCTII, INDUSTRIE, TRANSPORTURI, COMERT SI SERVICII CONTRANSIMEX S.A. – in faliment, anexand dovada platii la oferta de cumparare pe care trebuie sa o prezinte lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de licitatie.

De asemenea, pana la data tinerii licitatiei, ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini al imobilului, care se afla la sediul lichidatorului judiciar, contra sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA.

Cei care doresc sa participe la licitatie in calitate de reprezentanti ai unor persoane juridice sunt obligati sa prezinte: copie dupa chitanta/OP prin care sa se ateste depunerea cautiunii, dovada cumpararii caietului de sarcini, in cuantum de 10.000 lei, exclusiv TVA (chitanta, in copie), cererea de participare la licitatie publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil, scrisoare de imputernicire pentru persoanele juridice, acordul de acceptare a documentatiei, conditiilor, termenilor si clauzelor Caietului de Sarcini intocmit pentru vanzarea bunurilor aflate in patrimoniul SOCIETATII COMERCIALE DE ANTREPENORIAT IN CONSTRUCTII, INDUSTRIE, TRANSPORTURI, COMERT SI SERVICII CONTRANSIMEX S.A. (in faliment, in bankruptcy, en faillite).

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67. Persoana de contact: Cezar Postoaca, numar de telefon: 0724.323.442.

  • Persoana de contact: Cezar Postoaca
  • Telefon: 0724323442; 0212100164; 0212101667
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorSC CONTRANSIMEX SA
CUI1568107
RCJ/40/1064/1991
LocalitateBucurești
AdresaB-dul Dinicu Golescu, nr. 38
Data licitației7 decembrie 2022