Dată

29 nov. 2022
Expired!

Oră

12:00 pm

Teren intravilan și construcții Brad – EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA – 29 noiembrie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO SPRL, cu sediul în Bucureşti, Intr. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al  debitoarei EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A., cu sediul în localitatea Brad, str. Decebal, nr. 7, județul Hunedoara, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J20/1435/1991 şi Codul Unic de Înregistrare 2139251, conform Procesului Verbal al Adunării Creditorilor din data de 21.08.2019, în cauza ce  formează obiectul dosarului nr. 6954/97/2012, aflat pe rolul Tribunalului Brasov – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ Şi Fiscal.

Prin prezenta Publicatie de Vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 29.11.2022, orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciadin București, Intrarea MAresal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc vanzarea individuala prin licitatie publica deschisa cu strigare a urmatorului bun proprietatea Edy International Spedition S.A., astfel cum este descris in raportul de evaluare intocmit de QUANTUM EVALUARI S.R.L. si aprobat de adunarea creditorilor din datat de 05.11.2020:

1. Imobil compus din teren intravilan si constructia aplasata pe acesta, descris astfel: Teren intravilan cu constructii avand categoria de folosinta „altele”, in suprafata totala de 850 mp., situat in intravilanul localitatii Brad, jud.Hunedoara, imscris in C.F. 66830. Pe acest teren se afla edificata in prezent constructia: Grajd Sc=783 mp.

Informații suplimentare privind caracteristicile bunului sunt cuprinse în Raportul de evaluare întocmit, parte intregrantă a Caietului de Sarcini.

Prețul de pornire al licitației îl reprezintă valoarea de piață individuală rezultată în urma evaluării conform raportului de evaluare întocmit de către QUANTUM EVALUARI  S.R.L., respectiv:

DENUMIRESupraf. Mp.Valoare piata EURO, exclusiv TVA
Teren intravilan cu constructii, avand categoria de folosinta „altele”, in suprafata totala de 859 m.p., situat in intravilanul localitatii Brad, jud. Hunedoara, inscris in C.F. 66830. Pe acest teren se afla edificata
in prezent constructia: Grajd Sc=783 m.p.
85010.000

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Plata garanției se va face în lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuării plății.

Garanţia de participare se constituie prin ordin de plată în contul unic de insolventa nr. RON 003 – RO16INGB0002008152308941; deschis la banca ING BANK, Sucursala Timisoara, pe numele  EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A., cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea individuala a bunului ………………  aflat în proprietatea EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A.”.

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și, până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Prețul caietului de sarcini este în cuantum de 5.000 lei, exclusiv TVA si se achita în contul lichidatorului judiciar.

Documentele de participare la licitație se depun la registratura ROVIGO SPRL într-un singur plic sigilat şi închis, cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-16.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare aprobat de catre Creditori in data de 05.11.2020, parte integrantă a Caietului de Sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercițiul atributiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedura Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele ți sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în următoarele date: 06.12.2022, 13.12.2022 si 20.12.2022 in aceleasi conditii ca si licitatia organizata in data de 24.02.2022.

Cei interesati pot obține date și informații suplimentare de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO S.P.R.L. și la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442.

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L.
  • Telefon: 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorEDY INTERNATIONAL SPEDITION SA
CUI2139251
RCJ20/1435/1991
LocalitateBrad
AdresaStr. Decebal, nr. 7, Hunedoara
Data licitației29 noiembrie 2022