Dată

28 ian. 2022
Expired!

Oră

1:00 pm

Teren Pecica – DIESEL ONE SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, cu sediul in Brasov, str. Saturn, nr. 37A, ap. 59, judetul Brasov, inscrisa in Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II 0685, CIF 31748142, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei DIESEL ONE S.R.L., desemnat prin Hotararea nr.486 din 21.03.2018, pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj, in dosarul nr. 1971/1285/2012, privind pe debitoarea DIESEL ONE S.R.L. – in faliment, in bankruptcy, en faillite, avand sediul in Brad, str. Decebal, nr. 7, judetul Hunedoara, numar de ordine in Registrul Comertului J20/735/2000 si cod unic de inregistrare 13627835,

Prin prezenta publicatie se aduce la cunostinta generala ca la data de 28.01.2022, orele 13,00, in Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare, a imobilului teren si constructii situate in Pecica, nr. 294, jud. Arad, compus din parcela in suprafata de 1295 mp si parcela in suprafata de 9.033 mp, pe care sunt edificate constructie, statie PECO, platforme betonate si imprejmuiri, apartinand societatii debuitoare.

Pretul de pornire al licitatiilor este de 236.160 euro fara T.V.A. si este redus cu 40 % fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare intocmit de expertul evaluator QUANTUM EVALURI S.R.L. DEVA la 20.07.2018 si aprobat de creditorii DIESEL ONE S.R.L. in Adunarea Creditorilor din 19.10.2020.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Cu cel putin 24 de ore inainte de data licitatiei, persoanele care vor sa liciteze sunt obligate sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, in cuantum de 10% din pretul de pornire a licitatiei, in contul nr. RO85ROIN921900117610RO01 deschis la IDEA BANK pe numele DIESEL ONE S.R.L. – in faliment. Ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini. Pretul caietului de sarcini este de 10.000 lei exclusiv TVA

In caz de neadjudecare, licitatiile publice deschise cu strigare vor avea loc la 04.02.2022, 11.02.2022, 18.02.2022, 25.02.2022, 04.03.2022, 11.03.2022 si 18.03.2022 in aceleasi conditii ca la prima licitatie.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, la telefon: 0722965256.

  • Persoana de contact: ROVIGO BRAȘOV
  • Telefon: 0722965256
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorDIESEL ONE
CUI13627835
RCJ20/735/2000
LocalitateCluj-Napoca
AdresaBucurești
Data licitației28 ianuarie 2022