Dată

24 sept. 2021
Expired!

Oră

12:00 pm

Terenuri extravilane – PRODUSE REFRACTARE SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV, cu sediul în Brașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II 0685, CIF 31748142, în calitate de lichidator judiciar desemnat al debitoarei PRODUSE REFRACTARE S.R.L. -“în faliment”, “in bankrupty”, “en faillite”, conform Sentintei Civile nr.812 pronunțată în data de 10.11.2020 de către Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ Şi Fiscal, în dosarul nr. 889/62/2018, în exercitarea atribuțiilor de serviciu ce ne revin potrivit Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor PRODUSE REFRACTARE S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” din 10.06.2021

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 24.09.2021, orele 12:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, Sect. 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, a proprietatii imobiliare formata din 2 terenuri extravilane situate in Loc. Harman, jud. Brasov:

  • teren extravilan in suprafata de 853 mp categoria de folosinta arabil, identificat cu CF 105496;
  • teren extravilan in suprafata de 553 mp categoria de folosinta arabil, identificat cu CF 105497;

Prețul de pornire al licitației publice este de 15.000 EUR sau 73.114,50 lei si este cel stabilit prin evaluare de catre evaluatorul angajat CONADI VALUATION S.R.L.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10 % din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO24BTRL00801202I02596XX deschis la Banca Transilvania, pe numele PRODUSE REFRACTARE S.R.L., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunurilor aflate în proprietatea PRODUSE REFRACTARE S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”.

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acesta data sunt obligate sa procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV. Prețul caietului de sarcini este intre 3.000 lei si 10.000 lei, exclusiv TVA pentru bunurile imobile si se va achita in contul IBAN RO72ROIN910400118412RO02 – deschis la Idea BANK – Sucursala Mosilor; CUI: 31748142.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 – 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 10.06.2021, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în aceleași condiții și în același loc la 01.10.2021, 08.10.2021 si 15.10.2021, cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722965256 sau la Adresa de e-mail : office@rovigobv.ro .

  • Persoana de contact: Rovigo SPRL
  • Telefon: 0722965256
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorPRODUSE REFRACTARE SRL
CUI25470806
RCJ08/686/2009
LocalitateBucurești
AdresaBucurești
Data licitației24 septembrie 2021