Dată

08 feb. 2023
Expired!

Oră

4:00 pm

Terenuri intravilane Comarnic – SC IOROM TRADING SRL – 8 februarie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului IOROM TRADING S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) desemnat prin Sentinta Civila nr. 2539/19.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 38225/3/2008, cu sediul în Str. Lotru nr. 35, sector 1, Bucuresti, nr. ONRC J40/17970/1993 şi Codul Unic de Înregistrare 4380115,

Prin prezenta publicatie de vanzare, se aduce la cunostinta generala ca in data de 08.02.2023, orele 16:00, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea in bloc, prin licitatie publica deschisa cu strigare, a urmatoarelor bunuri imobile aflate în proprietatea debitorului:

  • teren intravilan curti-constructii, in suprafata de 821,69 mp, situat in Comarnic, str. Ghiosesti, nr. 308, judetul Prahova. Caracteristici proprietate: terenul este situat in intravilanul orasului Comarnic, numar cadastral 191, inscris in cartea funciara nr. 75 a localitatii Comarnic. Pret de pornire: 13.081 EURO, exclusiv TVA.
  • teren intravilan, in suprafata de 999 mp, situat in Comarnic, str. Ghiosesti, punctul Putul lui Tanase, judetul Prahova. Caracteristici proprietate: terenul este situat in intravilanul orasului Comarnic, numar cadastral 309, inscris in cartea funciara nr. 189 a localitatii Comarnic. Pret de pornire: 15.904 EURO, exclusiv TVA.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei si, cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen sunt obligate sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., in cuantum de 10% din valoarea stocului de piese, in contul nr. RO75BREL0002003647020100 deschis LIBRA BANK S.A. pentru IOROM TRADING S.R.L., anexand dovada platii la oferta de cumparare pe care trebuie sa o prezinte lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de licitatie.

De asemenea, ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini al imobilului, care se afla la sediul lichidatorului judiciar, contra sumei de 1.000 lei. Cei care doresc sa participe la licitatie in calitate de reprezentanti ai unor persoane juridice sunt obligati sa prezinte: copie dupa chitanta/OP prin care sa se ateste depunerea cautiunii; dovada cumpararii caietului de sarcini, in cuantum de 500 lei (chitanta, in copie); cererea de participare la licitatie publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil; scrisoare de imputernicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentatiei, conditiilor, termenilor si clauzelor Caietului de Sarcini intocmit pentru vanzarea bunurilor aflate in patrimoniul IOROM TRADING S.R.L. (in faliment, in bankruptcy, en faillite).

In caz de neadjudecare, se vor mai organiza inca 11 sedinte de licitatie publica, in acelasi loc, in datele de 22.02.2023, 08.03.2023, 22.03.2023, 05.04.2023, 19.04.2023, 03.05.2023, 17.05.2023, 31.05.2023, 14.06.2023, 28.06.2023, 12.07.2023, in acelasi loc si la aceeasi ora, avand acelasi pret de pornire sus-mentionat.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67. Persoana de contact: Cezar Postoaca.

  • Persoana de contact: Cezar Postoaca
  • Telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorSC IOROM TRADING SRL
CUI4380115
RCJ40/17970/1993
LocalitateBucurești
AdresaStr. Lotru, nr. 35, Sector 1
Data licitației8 februarie 2023