Dată

12 oct. 2021
Expired!

Oră

4:00 pm

Terenuri și construcții – MOPAN SA

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV, cu sediul în Brașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II 0685, CIF 31748142, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MOPAN S.A., cu sediul social în Vaslui, str. Podu Inalt, nr. 1, Corp C1, Jud. Vaslui, având CUI: 3177520, NRC: J37/694/2008, debitoare în dosarul nr. 2025/89/2017, conform Sentinței Civile nr. 94/F/2019 din data de 21.03.2019 pronunţată de către TRIBUNALUL VASLUI – Secţia Civilă, în dosarul nr. 2025/89/2017, în exercitarea atribuțiilor de serviciu ce ne revin potrivit Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor din 02.08.2021 publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13162 din data de 03.08.2021.

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 12.10.2021, orele 16:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, Sect. 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, a urmatoarelor bunuri active imobile, după cum urmează:

Nr. crtDENUMIRELOCALITATE, JUDETCFMPPRET DE PORNIRE LICITAȚIE euro

 

OBSERVATII

1TEREN LANGA COMPLEX PANIFICAŢIE FALTICENIFĂLTICENI, SUCEAVA30031, 300325.66452.155,00
2TEREN CURTI – FERMA SARATA BEREZENIBEREZENI, VASLUI702942.272893,48Se vinde impreuna cu pozitia 4
3Cladire str. LeonidaFALTICENI VASLUI3003133.763,50
4SEDIU ADM.-FERMA SARATA-BEREZENIBREZENI, VASLUI702946.416,78Se vinde impreuna cu pozitia 2

Prin prezenta Publicatie de vanzare se anuleaza Publicatia nr. 5696 din data de 04.08.2021!!

Prețul de pornire al licitației publice va începe la prețul redus cu 10% din valoarea stabilita prin evaluare de catre evaluatorul angajat FORTIS GLOBAL, conform Hotararii Adunarii Creditorilor din 02.08.2021.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10 % din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO26ROIN2060413880151039 deschis la Idea Bank S.A., pe numele MOPAN S.A., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea ……………………”.

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV. Prețul caietului de sarcini este cuprins intre 500 lei si 10.000 lei, în funcție de valoarea fiecărui bun vândut.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 – 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 05.11.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua la 19.10.2021, 26.10.2021, 02.11.2021, 09.11.2021, 16.11.2021, 23.11.2021, 30.11.2021, 07.12.2021 și 14.12.2021, cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722.965.256 sau la Adresa de e-mail: office@rovigobv.ro.

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L.
  • Telefon: 0722965256
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorMOPAN SA
CUI3177520
RCJ37/694/2008
LocalitateVaslui
AdresaBucurești
Data licitației12 octombrie 2021