Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 17.06.2021 orele 14.00 va avea loc licitatia pentru autoturismele aflate in proprietatea debitoarei DIESEL ONE SRL

ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, cu sediul in Brasov, str. Saturn, nr. 37A, ap. 59, judetul Brasov, inscrisa in Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II 0685, CIF 31748142, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei DIESEL ONE S.R.L., desemnat prin Hotararea nr.486 din 21.03.2018, pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj, in dosarul nr. 1971/1285/2012, privind pe debitoarea DIESEL ONE S.R.L. – in faliment, in bankruptcy, en faillite, avand sediul in Brad, str. Decebal, nr. 7, judetul Hunedoara, numar de ordine in Registrul Comertului J20/735/2000 si cod unic de inregistrare 13627835.

Prin prezenta publicatie se aduce la cunostinta generala ca la data de 17.06.2021, orele 14:00, in Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare, a urmatoarelor autoturisme:

Nr. CrtDenumireNr. ÎnmatriculareNr. IdentificarePreț pornire licitațieLocație
1 FORD FOCUS HD 09 FJYWF04XXWPD46L28012512 EURODEVA
2 FORD FOCUSHD 99 FJZWF04XXWPD46L27951567 EUROBUCURESTI
3 FORD FOCUS HD 31 EDYWF04XXWPD46B23707512 EURODEVA
4 FORD FOCUSHD 33 EDYWF04XXWPD46B23549105  EURODEVA
5VOLVO S40HD 13 EDIYV1MS754182366421984  EUROBUCURESTI
6 FORD FOCUSHD 09 EDIWF04XXWPD47L54150 535  EUROBUCURESTI

Pretul de pornire al licitatiilor reprezinta 45 % din pretul stabilit prin evaluare, asa cum a fost aprobat de creditorii DIESEL ONE S.R.L. in Adunarea Creditorilor din 19.10.2020.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Cu cel putin 24 de ore inainte de data licitatiei, persoanele care vor sa liciteze sunt obligate sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, in cuantum de 10% din pretul de pornire a licitatiei, in contul nr. RO 43INGB0002008152318931 deschis pe numele DIESEL ONE S.R.L. – in faliment. Ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini. Pretul caietului de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA, pentru fiecare bun licitat.

In caz de neadjudecare, licitatiile publice deschise cu strigare vor avea loc la 01.07.2021, la 15.07.2021, la 29.07.2021, la 12.08.2021, la 26.08.2021 si la 09.09.2021, in aceleasi conditii ca la prima licitatie.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, la telefon: 0722965256.

  • Persoana de contact: Secretariat Filiala Brasov
  • Telefon: 0371.069.013
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorDIESEL ONE
CUI13627835
RCJ20/735/2000
LocalitateCluj-Napoca
AdresaBucurești
Data licitației17 iunie 2021
Teren Pecica – DIESEL ONE SRL
Pompe și rezervoare – DIESEL ONE SRL