AUTOMOBILE Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 03.06.2021, orele 13:00, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, a bunurilor mobile, autovehicule, ale MOPAN SA

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 03.06.2021, orele 13:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, Sect. 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, a urmatoarelor bunuri mobile, autovehicule, după cum urmează:

Nr. crtDenumirePreț Pornire Licitație
1 FIAT DOBLO SV 10 RCF2.166 €
2FIAT DOBLO SV 10 RCH2.661,9 €
3 CITROEN BERLINGO 1560CMC RUG991,8 €
4 FIAT DUCATO CAMBINATO SV 10 UNN4.241,75 €
5 FIAT DUCATO CAMBINATO SV 10 UNS3.880,75 €
6 FIAT DUCATO CAMBINATO SV 10 UNM4.061,25 €
7CITROEN BERLINGO SV 10 RUF 1.728,05 €
8FIAT DUCATO CAMBINATO SV 10 UNT4.693 €
9  FIAT DUCATO CAMBINATO SV 10 UNR 3.880,75 €
10 FIAT DUCATO SV 10 UNP4.241,75 €

Prin prezenta Publicatie de vanzare se anuleaza Publicatia nr. 4073 din data de 28.01.2021 !!

Prețul de pornire al licitației publice va începe de la prețul redus cu 5% din valoarea stabilita prin evaluare de catre evaluatorul angajat FORTIS GLOBAL, conform Hotararii Adunarii Creditorilor din 16.03.2021.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10 % din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO26ROIN2060413880151039 deschis la Idea Bank S.A., pe numele MOPAN S.A., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea ……………………”

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV. Prețul caietului de sarcini este cuprins intre 500 lei si 5.000 lei, în funcție de valoarea fiecărui bun vândut.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 – 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 05.11.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua la 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021 si 29.07.2021, cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722965256 sau la Adresa de e-mail: office@rovigobv.ro .

  • Persoana de contact: Ion Manguci
  • Telefon: 0722965256
  • Email: ion.manguci@rovigobv.ro
DebitorMOPAN SA
CUI3177520
RCJ37/694/2008
LocalitateVaslui
AdresaBucurești
Data licitației03 iunie 2021
Bunuri mobile- ESTUAR SRL
Terenuri – MOPAN SA