Vanzare mijloace fixe

Subscrisa, ROVIGO S.P.R.L.,  cu sediul social in Bucuresti, Intr. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, înscrisă în registrul formelor de organizare al UNPIR sub nr. RFO II – 0008, CIF-RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al debitorului HELL ADVERTISING CORPORATE SRL –în faliment, inregistrata la ONRC cu nr. J40/19716/2008, CUI 24781197, cu sediul social in Bucureşti Sectorul 1, B-dul Ficusului, nr. 38B, etaj 2, ap. camera 2, conform  Incheierii de sedinta din data de 11.09.2019, pronuntată de Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila,  în dosarul nr. 25320/3/2018,în temeiul art. 154(2) şi urm. din Legea 85/2014 şi în conformitate cu hotărârile adunării generale a creditorilor HELL ADVERTISING CORPORATE SRL din  data de 03.10.2019.

Prin prezenta publicație de vânzare aduce la cunoştinţa generală că, la data de 31.05.2021, ora 14°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski (fosta Intrare Polonă), nr. 2, parter, sector 1, va avea loc prima licitaţie publică deschisă cu strigare cu preţ în urcare având ca obiect vânzarea, pornind de la valoarea de piață prevăzută în raportul de evaluare întocmit de către Fair Value Evaluări S.R.L. plus TVA, a urmatoarelor bunuri mobile aflate in proprietatea debitorului HELL ADVERTISING CORPORATE SRL:

NR. CRTDENUMIREAN ACHIZIȚIEPRET PORNIRE LICITATIE (RON+TVA)
1*Aer conditionat06.20152.480
2Birou07.20152.250
3Canapea07.20151.400
4Calculator07.20151.170
5Calculator07.2015830
6Note book07.20151.830
7Calculator07.20151.230
8Note book07.20151.920
9Note book07.20151.670
10Calculator07.20151.000
11Calculator07.20152.330
12Note book07.2015830
13Mobilier07.20153.000
14Mobilier07.2015 37.200
15Mobilier07.20155.000
16Mobilier07.201510.000
17TV07.20154.520
18Mobilier07.20157.160
19Mobilier07.2015 5.330
20Mobilier07.20152.910
21Telef Apple07.20152.830
22Canapea07.20151.500
23Mobilier07.20151.250
24Mobilier07.20152.250
25Mobilier07.20156.500
26Telef Apple Iphone07.2015830
27Cauciucuri iarna07.20154.000
28Mobilier07.20157.900
29Mobilier07.20154.300
30Mobilier07.20159.880
31Mobilier07.20153.500
32TV07.2015850
33Calculator07.20151.130
34TV07.20151.100
35Mobilier07.20156.750
36Macbook Air 1309.20151.080
37Iphone 6S Plus10.20151.370
38Macbook pro 1512.20153.230
39Centrala termica Nova01.20161.880
40Frigider06.20161.610
41Iphone 6S Plus09.20162.550
42Computer11.20161.750
43Macbook Air 1312.201710.600
44Macbook pro 1603.20183.080

•    Valorile stabilite de către evaluator nu  includ  TVA.
•    Detaliile privind metodologia de evaluare sunt prezentate în raportul de evaluare.

Garanţia de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare este de 10% din pretul de pornire a licitatiei publice. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia, fie in numerar, fie prin ordin de plata.

Garanţia de participare se va achita în contul unic de insolventa  nr. RO58 INGB 5044 0082 1583 8920, deschis la ING BANK, pe numele HELL ADVERTISING CORPORATE S.R.L., CUI 24781197, cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea bunului mobil ………………………. aflat în proprietatea Hell Advertising Corporate SRL”.

Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului Hell Advertising Corporate SRL cu suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei.
Garanţia de participare va trebui achitata cu cel puţin 24 de ore anterior sedintei de licitatie.
Plata pretului de adjudecare plus TVA-ul aferent acestuia se va face prin virament bancar intr-un termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data adjudecării sau la un termen stabilit de către adunarea creditorilor, garantia de participare achitata (adica 10% din pretul de pornire a licitatiei), constituind pret partial achitat. Toate taxele aferente vânzării (taxe de timbru, taxe notariale, onorarii notariale etc.) vor fi suportate de către cumpărător.

  • Caietul de sarcini: Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL, începând cu data apariţiei anunţului de vânzare. Preţul caietului de sarcini este de 2.000 lei plus TVA.

Persoanele care vor să participe la licitaţia publică sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul şi ora fixate în acest scop.Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţia publică si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare, astfel cum a fost aprobat de Adunarea Creditorilor în ședința din data de 03.10.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.

Documentele de participare la licitaţia publică trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitaţie.
În conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi someaza pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

Data primei licitaţii publice, din setul licitațiilor publice astfel cum au fost aprobate în cadrul adunării creditorilor Hell Advertising Corporate SRL din 03.10.2019: Prima licitaţie va avea loc in data de 19.04.2021 ora 14°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski(fosta Intrare Polonă), nr. 2, parter, sector 1.
Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Data următoarelor licitaţii publice la prețul de pornire reprezentând valoarea de piață prevăzută în raportul de evaluare întocmit de Fair Value Evaluări SRL plus TVA, preț de pornire aprobat în cadrul adunării creditorilor Hell Advertising Corporate SRL din 03.10.2019: În cazul în care niciunul dintre participanţii la licitaţia din 19.04.2021 nu oferă preţul de pornire sau în situaţia în care nu se prezintă niciun ofertant următoarele licitații publice vor avea loc la următoarele termene stabilite prin prezenta publicaţie de vânzare, respectiv în data de:   07.06.2021, ora 14°°, 14.06.2021, ora 14°°, 22.06.2021, ora 14°°, 28.04.2021, ora 14°°, 05.07.2021, ora 14°°, 12.07.2021, ora 14°°cu respectarea aceloraşi condiţii de participare şi desfăşurare cerute pentru prima licitaţie.

Informatii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 021.210.01.64 sau la adresa de e-mail: office@rovigo.ro.

  • Persoana de contact: –
  • Telefon: –
  • Email: –
DebitorHELL ADVERTISING CORPORATE SRL
CUI24781197
RCJ40/19716/2008
LocalitateBucurești
AdresaBucurești
Data licitației24 iunie 2021
Vanzare echipamente tehnologice – HELL ADVERTISING CORPORATE SRL
Vanzare stocuri – HELL ADVERTISING CORPORATE SRL