Calitatea procesuală activă a administratorului judiciar în procedura insolvenței

folder_openEditorial
commentNiciun comentariu
denuntarea contractelor in insolventa - administrator judiciar rovigo sprl

Companiile afectate de pandemia COVID, care au acumulat datorii certe, lichide și exigibile în cuantum de 50.000 de lei, scadente de 60 de zile, sunt obligate să depună cererea de deschidere a procedurii insolvenței la tribunalul în raza căruia își au sediul.

În cazul admiterii cererii, în cauză va fi numit un administrator judiciar care va supraveghea sau, după caz, va conduce activitatea societății.

Pe lângă o serie de atribuții ale administratorului, dintre care amintim supravegherea activității debitorului, întocmirea unui raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, analizarea șanselor de redresare ale acestuia, verificarea creanțelor împotriva debitorului privind temeinicia, corectitudinea și eventuala intervenire a prescripției, administratorul judiciar, în vederea reîntregirii patrimoniului debitorului, are calitate procesuală activă conferită de lege. Acest lucru se traduce prin faptul că administratorul judiciar poate introduce orice cereri de chemare în judecată în favoarea și în interesul companiei pe care o reprezintă, inclusiv în fața instanțelor de drept comun.

Articolul 37 din Codul de procedură civilă prevede faptul că, în anumite condiții, se pot introduce cereri și se pot formula apărări și de persoane care, fără a justifica un interes personal, acționează pentru apărarea drepturilor ori intereselor legitime ale altor persoane.

Un astfel de caz este acela în care societatea aflată în insolvență poate fi reprezentată de administratorul judiciar în litigiile pendinte sau poate introduce noi cereri de chemare în judecată în interesul societății, putând formula inclusiv contestații împotriva actelor emise de organele fiscale. De exemplu, în cazul în care compania are, la rândul său, debitori de la care are creanțe de recuperat, parteneri de afaceri care refuză executarea obligațiilor contractuale, în cazul în care constată că au fost induși în eroare în vederea încheierii unor acte juridice neavantajoase pentru ei sau statul, prin organele sale fiscale, i-au impus obligații de plată calculate în mod incorect, administratorul judiciar desemnat în procedura insolvenței are calitate procesuală activă și poate formula și introduce toate aceste acțiuni în numele companiei.

În acest sens sunt prevederile articolului 58 din Legea 85/2014, care stabilește faptul că administratorul judiciar poate introduce acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, poate denunța contracte încheiate de societate, poate formula și susține acțiuni în pretenții pentru încasarea creanțelor societății sau poate încheia tranzacții.

Competența pentru acest tip de acțiuni, care nu au legătură cu procedura insolvenței, se stabilesc potrivit normelor de drept comun privind competența generală, teritorială și materială a instanțelor judecătorești și sunt soluționate independent de existența dosarului privind procedura insolvenței societății și fără intervenția judecătorului-sindic.

Un avantaj deosebit de important în procedura insolvenței îl reprezintă faptul că, potrivit art. 115 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, toate acțiunile introduse de administratorul judiciar sunt scutite de la plata taxei de timbru, altfel obligatorie pentru examinarea cererii.

Luând în considerare faptul că taxele de timbru se calculează în funcție de valoarea obiectului cererii, dintre care exemplificăm cererile având ca obiect dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra unui imobil, în care taxa de timbru se calculează în funcție de valoarea impozabilă a bunului imobil, precum și cazul în care, dacă sunt formulate mai multe capete de cerere, taxa de timbre se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, taxele judiciare de timbru se pot ridica la o valoare considerabilă, aspect care poate determina companiile să renunțe la a-și exercita aceste drepturi în justiție.

Rațiunea acestei scutiri rezidă în faptul că, în insolvență, maximizarea averii debitorului este principiul ce stă la baza acestei proceduri, iar orice prevedere se interpretează având în vedere acest deziderat. De aceea, scutirea de la plata taxei de timbru în privința acțiunilor introduse de administratorul judiciar profită societăților aflate în dificultate financiară, putând reprezenta totodată o reală oportunitate pentru reîntregirea patrimoniului acestora.

În contextul economic și social actual în care în anumite sectoare industriale pot exista întreruperi în lanțul de aprovizionare, poate apărea o insuficiență a stocurilor deja achitate sau poate fi întreruptă prestarea serviciilor, societățile au la dispoziție o multitudine de remedii în procedura insolvenței, prin intermediul administratorului judiciar, acest lucru putând rezulta chiar într-o redresare a societăților aflate în dificultate datorită circumstanțelor generate de criza sanitară.

De la acțiuni preliminare până la reorganizare sau faliment, suntem alături de debitori, creditori și instanță pe tot parcursul procesului de insolvență în calitate de administrator judiciar.

Tags: ,

Alte articole

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.