Dată

12 apr. 2023
Expired!

Oră

11:00 am

Actiuni – TEROM SA

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO SPRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR 0008, CUI RO 20715409, în calitate de lichidator al TEROM S.A. IASI – în faliment, in banckruptcy, en faillite cu sediul în Calea Chisinaului nr. 29, Iasi, Judet Iasi, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J22/263/1991 şi Codul Unic de Înregistrare 1966374, societate aflată în faliment conform Incheierea din data de 11.01.2012 pronunţata de judecătorul sindic în Dosarul nr. 8117/99/2007 aflat pe rolul Tribunalului IASI, Secţia a II a Civilă,

In conformitate cu Hotararea Adunarii creditorilor debitoarei TEROM S.A. IASI – în faliment, in banckruptcy, en faillite din data de 08.02.2023, si dispozitiile Legii 85/2006 coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii Bursa Romana de Marfuri SA.,

Prin prezenta Publicatie de vanzare aduce la cunostinta generala ca la data de 12.04.2023 ora 11.00 la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc vanzarea in bloc prin licitatie publica deschisa cu strigare a bunurilor mobile aflate in proprietatea TEROM S.A. reprezentand un numar de 26 de actiuni detinute de TEROM SA la BURSA ROMANA DE MARFURI SA, reprezentand 0,325 % din capitalul social, astfel cum sunt descrise în Raportul de evaluare intocmit de Societatea de Evaluare Property Valuation Management SRL.

Important (Extras din Actul Constitutiv al BURSA ROMANA DE MARFURI SA):

 • BURSA ROMANA DE MARFURI precum si orice alt actionar, au un drept de preferinta la instrainarea actiunilor de catre un alt actionar;
 • BURSA ROMANA DE MARFURI beneficieaza de un drept de preferinta la rascumpararea actiunilor supuse instrainarii de catre orice actionar, inaintea oricarui actionar;
 • Oferta de a vinde actiunile trebuie sa includa pretul la care actionarul intentioneaza sa le instraineze si trebuie mentinuta cel putin 15 zile. In situatia in care 2 sau mai multi actionari isi manifesta dreptul de preemptiune la un pret egal cu cel solicitat, actiunile vor fi cesionate catre cel care si-a inregistrat primul optiunea de cumparare sub conditia suspensiva a neexercitarii optiunii de rascumparare de catre BRM a actiunilor respective;
 • In termen de 5 zile de la expirarea termenului de 15 zile mentionat anterior, sau dupa caz de la data adjudecarii prin procedura de licitatie, BRM isi va exprima dreptul de optiune pentru rascumpararea actiunilor ce fac obiectul prezentei cesiuni. Rascumpararea se va face la pretul final stabilit intre cedent si cesionar (…);
 • Persoanele juridice care urmeaza sa dobandeasca actiuni la BURSA ROMANA DE MARFURI: nu pot avea acelasi obiect de activitate ca BRM, iar reprezentantii legali trebuie sa declare pe propria raspundere ca nu se afla in conflict de interese cu BRM; trebuie sa probeze o situatie financiara certa, in care principalii indicatori financiari sa aiba o evolutie pozitiva si sa fi inregistrat profit in ultimii 3 ani ; sa se bucure de o buna reputatie in comunitate atat la nivelul actionariatului cat si la nivelul conducerii executive precu si al persoanelor care sunt imputernicite sa reprezinte societatea in relatia cu tertii;
 • Nu pot cumpara actiuni ale BRM societatile care sunt in situatii litigioase cu BRM, cele aflate in procedurile reglementate de Legea 85/2014 privind procedura insolventei societatilor commerciale si nici cele care au restante la plata obligatiilor fiscal/bugetare;
 • Cesionarul trebuie sa fie agreat prin Decizia Consiliului de Administratie al BRM, motivate in mod crespunzator;
 • Consiliul de Administratie al BRM va nominaliza o comisie de specialitate care va intocmi un raport care trebuie sa contina precizari cu privire la respectarea conditiilor prevazute mai sus. In baza Raportului Comisiei , Consiliul de Administratie al BRM va decide daca au fost indeplinite conditiile dobandirii calitatii de actioner al BRM;

Informatii suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse in Raportul de evaluare intocmit, parte intregranta a Caietului de Sarcini care poate fi achizitionat de la lichidatorul judiciar.

Pretul de pornire al licitatiei este de 13.800 EURO ( la care se aplica TVA sau nu in functie de prevederile Codului Fiscal in vigoare la acea data), si reprezinta 100% din pretul stabilit in Raporul de evaluare intocmit de Societatea de Evaluare Property Valuation Management SRL.

Pentru participarea la licitatie se va achita o garantie de 10 % din pretul de pornire al licitatiei. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei participantii sunt obligati sa achite garantia prin ordin de plata sau prin depunerea acesteia in contul unic de insolventa. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolventa RO59WBAN00991V071701RO01 deschis la Banca INTESA SAN PAOLO pe numele TEROM S.A. IASI cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea in bloc a bunurilor aflate în proprietatea TEROM S.A. IASI”, cu cel putin 48 ore inainte de data stabilita pentru licitatia publica.

Persoanele care vor sa participe la licitatie sunt invitate sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si, pana la acel termen sunt obligate sa-si procure Caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Pretul caietului de sarcini este de 5.000 lei exclusiv TVA si va fi virat in contul indicat de ROVIGO SPRL.

Pentru participarea la licitaţia publică deschisă cu strigare, persoanele interesate depun la registratura ROVIGO SPRL într-un singur plic sigilat şi închis, documentele prevăzute in Regulamentul de vanzare, cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare parte integrantă a Caietului de sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini, cu exceptia masurilor asiguratorii instituite in cadrul dosarului penal.

In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua in data de: 19.04.2023, 26.04.2023, 03.05.2023, 10.05.2023, 17.05.2023, 24.05.2023, 31.05.2023, 07.06.2023, 14.06.2023, 21.06.2023, 28.06.2023, 05.07.2023, 12.07.2023, avand acelasi pret de pornire, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Cei interesati pot obtine date si informatii suplimentare de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL si la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0721 284 214.

 • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
 • Telefon: 021-210.01.64, 210.16.67, 0721 284 214
 • Email: office@rovigo.ro
DebitorTEROM SA
CUI1966374
RCJ22/263/1991
LocalitateIași
AdresaCalea Chișinăului, nr. 29
Data licitației12 aprilie 2023