Dată

06 dec. 2021
Expired!

Oră

1:00 pm

Bunuri imobile – Terenuri intravilane – TEROM SA

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO SPRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR 0008, CUI RO 20715409, în calitate de lichidator al TEROM S.A. IASI – în faliment, in banckruptcy, en faillite cu sediul în Calea Chisinaului nr. 29, Iasi, Judet Iasi, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J22/263/1991 şi Codul Unic de Înregistrare 1966374, societate aflată în faliment conform Incheierea din data de 11.01.2012 pronunţata de judecătorul sindic în Dosarul nr. 8117/99/2007 aflat pe rolul Tribunalului IASI, Secţia a II a Civilă,

In conformitate cu Hotararea Adunarii creditorilor debitoarei TEROM S.A. IASI – în faliment, in banckruptcy, en faillite din data de 29.04.2021,

Prin prezenta Publicatie de vanzare aduce la cunostinta generala ca la data de 06.12.2021 ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc vanzarea in bloc prin licitatie publica deschisa cu strigare a bunurilor imobile aflate in proprietatea TEROM S.A. astfel cum sunt individualizate in Raportul de evaluare Nr. 001/ 2020 intocmit de QUANTUM EVALUARI S.R.L. DEVA, dupa cum urmeaza:

Terenuri intravilane, avand destinatii curti – constructii, drum si altele, in suprafata totala de 5.879 mp. situate in fosta incinta TEROM SA, Calea Chisinaului, nr. 29, Iasi, jud. Iasi:

nr crt.Numar CFNr. cadSupr. TerenDenumire constr.Sc. (mp,)Categ.
11408503860/218/1780  drum
21627003861/117413Casa pompe336,7CC
31549653861/209664  CC
41627073861/119152Statie pompe121,4CC
51627083861/120237  CC
61627093861/127233  altele
71627103861/14031  CC
81627113861/141230  altele
91627123861/143270  CC
101627133861/1506  CC
111627143861/153183Depozit156,6CC
121627153861/17244  CC
131627163861/17321  CC
141408393860/22417  CC
151408743861/152670Turn racire670CC
161538723860/222/168  altele
171538853860/222/2213  CC

Informatii suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse in Raportul de evaluare intocmit, parte intregranta a Caietului de Sarcini care poate fi achizitionat de la lichidatorul judiciar.

Pretul de pornire al licitatiei este de Vp. = 213.079,8 EURO fara TVA* ( la care se aplica TVA sau nu in functie de prevederile Codului Fiscal in vigoare la acea data), din care: V. teren = 213.079,8 EURO, V. constructii = 0 euro, si reprezinta pretul de evaluare.

Parcela de teren in suprafata de 1647 mp, avand numar cadastral 3860/225/1 si CF 149088, a fost eliminata din Publicatia de vanzare initiala si pretul a fost diminuat corespunzator, ca urmare a Incheierii OCPI Iasi nr. 132531/20.07.2021 prin care s-a dispus: “Indreptarea erorii materiale in sensul sistarii cartii funciare 149088 UAT Iasi cu numar cadastral 3860/225/1, eronat convertita, intrucat pozitia din cartea funciara a imobilului cu numarul cadastral 3860/225/1 din cartea funciara pe support hartie nr. 9186 a fost sistata si reinscrisa in cartea funciara nr. 67462 (nr carte funciara pe support hartire), prin Incheierea nr. 80479/15.10.2007, urmare a transferului de proprietate realizat de catre TEROM SA catre ROMCARBON SA in baza Contractului de vanzare aut. sub nr. 2692/12.10.2007 la BNP Razusi Raluca”.

Se aduce la cunostinta licitatorilor faptul ca, in conformitate cu Hotararea Adunarii creditorilor din data de 29.04.2021:

  • Pentru tinerea valabila a sedintei de licitatie, este necesara inregistrarea si prezenta a minim 2 licitatori diferiti.
  • Dacă la licitaţia publica deschisa cu strigare se prezintă un singur licitator, sedinta de licitatie publica nu poate avea loc, aceasta urmand a fi amanata pentru urmatoarea sedinta de licitatie prevazuta in Publicatia de vanzare, care poate avea loc cu respectarea conditiei de mai sus.

Pentru participarea la licitatie se va achita o garantie de 10 % din pretul de pornire al licitatiei. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei participantii sunt obligati sa achite garantia prin ordin de plata sau prin depunerea acesteia in contul unic de insolventa. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolventa RO59WBAN00991V071701RO01 deschis la Banca INTESA SAN PAOLO pe numele TEROM S.A. IASI cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea in bloc/individuala a bunurilor aflate în proprietatea TEROM S.A. IASI”, cu cel putin 48 ore inainte de data stabilita pentru licitatia publica.

Persoanele care vor sa participe la licitatie sunt invitate sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si, pana la acel termen sunt obligate sa-si procure Caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Pretul caietului de sarcini este de 10.000 lei, exclusiv TVA.

Pentru participarea la licitaţia publică deschisă cu strigare, persoanele interesate depun la registratura ROVIGO SPRL într-un singur plic sigilat şi închis, documentele prevăzute la art. 14, 16 si 17, cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare parte integrantă a Caietului de sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini, cu exceptia masurilor asiguratorii instituite in cadrul dosarului penal.

In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua in data de: 13.12.2021, 20.12.2021, 27.12.2021, 05.01.2022, 12.01.2022, 19.01.2022, 26.01.2022, 02.02.2022, 09.02.2022, 16.02.2022, 23.02.2022, 02.03.2022, 09.03.2022, 16.03.2022, avand acelasi pret de pornire, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Cei interesati pot obtine date si informatii suplimentare de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL si la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442.

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorTEROM SA
CUI1966374
RCJ22/263/1991
LocalitateIași
AdresaCalea Chișinăului, nr. 29
Data licitației06 decembrie 2021