Dată

30 iun. 2021
Expired!

Oră

10:00 am

Bunuri mobile și imobile – CASE UTILAJE CONSTRUCȚII SRL – Iunie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa, ROVIGO SPRL, cu sediul în București, str. Mareșal Josef Pilsudski (Fosta Intrare Polonă), nr. 2, etaj 2, sector 1, înscrisă în Registrul UNPIR sub nr. RFOII-0008,  în calitate de lichidator judiciar al debitorului CASE UTILAJE CONSTRUCȚII SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul social în Sat Șindrilița, Comuna Găneasa, DN2 București-Urziceni KM 20+600, jud. Ilfov, Cod de identificare fiscală 18861925, înregistrată la ORC sub nr. J23/2018/2006, desemnată prin încheierea civilă din data de 24.02.2015, pronunţată de către Tribunalul Ilfov, Secția Civilă, în dosarul nr.1590/93/2014,

În temeiul art. 116 și urm. ale Legii 85/2006 privind procedura insolvenței și în baza hotărârilor Adunării creditorilor Case Utilaje Construcții SRL din 03.02.2021,

Prin prezenta publicatie de vânzare se aduce la cunoştinţa generală că, la data de 30.06.2021, ora 10°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski (fosta Intrare Polonă), nr. 2, sector 1 va avea loc prima licitația publică cu strigare din setul celor 5 (cinci) licitaţii publice aprobate de creditori în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din 03.02.2021, având ca obiect vânzarea în bloc a ansamblului funcţional format din:

  • Bun imobil- Proprietate imobiliară-Construcții situată în Șindrilița, Comuna Găneasa, DN2, București-Urziceni, KM20+600, jud. Ilfov, înscrisă în cartea funciară nr. 50036UAT Găneasa, Nr. Cadastral:50036-C1(Clădire de birouri) și 50036-C2(Hală), suprafața construită la sol:-50036-C1-422mp și 50036-C2-1.120mp, descris pe larg în Raportul de evaluare active nr. 9BV09101R01/19.12.2019 intocmit de către BUSINESS VALUATION S.R.L.;
  • Bunurile mobile-mobilier de birou și echipamente-cuprinse și descrise pe larg în Raportul de evaluare active nr. 9BV09101R01/19.12.2019 intocmit de către BUSINESS VALUATION S.R.L.

 

Ansamblul funcțional scos la vânzare este descris pe larg în Raportul de evaluare active nr. 9BV09101R01/19.12.2019 intocmit de către BUSINESS VALUATION S.R.L., raport de evaluare ce este parte integrantă a caietului de sarcini.

Preţul de pornire la licitaţia publică este cel aprobat de creditori în cadrul şedinţei adunării creditorilor din 03.02.2021 şi anume:

 

ANSAMBLU FUNCȚIONAL SCOS LA VANZARE

PRETUL VANZARII LA LICITAȚIE PUBLICĂ

EURO + TVA

PRETUL VANZARII LA LICITAȚIE PUBLICĂ

LEI + TVA

bun imobil- Proprietate imobiliară-Construcții situată în Șindrilița, Comuna Găneasa, DN2, București-Urziceni, KM20+600, jud. Ilfov, înscrisă în cartea funciară nr. 50036UAT Găneasa, Nr. Cadastral:50036-C1(Clădire de birouri) și 50036-C2(Hală), suprafața construită la sol:-50036-C1-422mp și 50036-C2-1.120mp

 

 

1.036.310,25 EURO + TVA

 

 

4.949.831,25 LEI + TVA

Bunurile mobile-mobilier de birou și echipamente-cuprinse și descrise pe larg în Raportul de evaluare active nr. 9BV09101R01/19.12.2019 intocmit de către BUSINESS VALUATION S.R.L.

 

7.041 EURO + TVA

 

33.633 LEI + TVA

TOTAL1.043.324,25 EURO + TVA4.983.464,25 LEI + TVA

Aşa cum am arătat mai sus, valoarea estimată de evaluator nu include TVA. TVA-ul se va calcula conform prevederilor Codului fiscal în vigoare la data transferului de proprietate.

Garanţia de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare este de 20% din pretul de pornire al licitației publice. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia, prin ordin de plată, în contul unic de insolvență. De la depunerea garanției de participare face excepție creditorul titular al unei cauze de preferință asupra bunurilor supuse vânzării pentru achiziționarea bunurilor în contul creanței.

Garanţia de participare se va constitui prin ordin de plată în contul unic având numarul RO33WBAN00991V071395RO01-deschis la Intesa San Paolo Bank, Cod fiscal beneficiar 18861925 pe numele CASE UTILAJE CONSTRUCȚII S.R.L., cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea în bloc a ansamblului funcțional (imobil plus mobile) situat în Șindrilița, Comuna Găneasa, DN2, București-Urziceni, KM20+600, jud. Ilfov,  aflat în proprietatea CASE UTILAJE CONSTRUCȚII SRL”. Plata se face in lei la cursul BNR din ziua platii.

Garanția de participare va putea fi constituită și sub forma unei scrisori de garanție bancară emisă de către o instituție bancară romana fie la o institutie bancara straina cu corespondent in Romania ce urmează a fi comunicată în original lichidatorului judiciar. Scrisoarea va fi valabila pe o perioada de cel putin 30 de zile dupa data licitatiei.

Caietul de sarcini: Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL, începând cu data apariţiei anunţului de vânzare.

Preţul pentru „Caietul de sarcini” aferent ansamblului funcțional scos la vânzare, aflat în proprietatea Case Utilaje Construcții SRL, este de 10.000 lei +TVA.

Persoanele care vor să participe la licitaţia publică sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul şi ora fixate în acest scop.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţia publică si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare actualizat conform hotărârii adunării generale a creditorilor din data de 03.02.2021, parte integrantă a Caietului de sarcini.

Documentele de participare la licitaţia publică trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitaţie.

În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 85/2006: ”(1)Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege , sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, cu excepția măsurilor asigurătorii sau măsurilor preventive specifice, instituite în cursul procesului penal.”

În conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedură Civilă, administratorul judiciar îi someaza pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

Data primei licitaţii, din setul celor 5 (cinci) licitaţii publice cu strigare, astfel cum au fost aprobate în cadrul Adunării creditorilor din 03.02.2021: Prima licitaţie va avea loc in data de 30.06.2021, ora 10°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski (fosta Intrare Polonă), nr. 2, sector 1. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Data următoarelor licitaţii publice la prețul de pornire aprobat de creditori în şedinţa adunării creditorilor din 03.02.2021: în cazul în care niciunul dintre participanţii la licitaţia din 30.06.2021 nu oferă preţul de pornire, sau, în situaţia în care nu se prezintă niciun ofertant, următoarele 4 (patru) licitaţii publice din setul celor 5 (cinci) licitaţii publice la același preț, aprobate în şedinţa Adunării Creditorilor din 03.02.2021, vor avea loc în datele de: 07.07.2021, ora 10°°, 21.07.2021, ora 10°°, 04.08.2021, ora 10°°  şi 18.08.2021, ora 10°°, 01.09.2021, ora 10°°,  cu respectarea aceloraşi condiţii de participare şi desfăşurare cerute pentru prima licitaţie.

Informatii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 021.210.01.64, mobil 0724.291.168 sau la adresa de e-mail: office@rovigo.ro.

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 021.210.01.64, 0724.291.168
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorCASE UTILAJE CONSTRUCTII SRL
CUI18861925
RCJ23/2018/2006
LocalitateSindrilita
AdresaBucurești
Data licitației30 iunie  2021