Dată

23 mart. 2023
Expired!

Oră

1:00 pm

Bunuri mobile și imobile – TOTAL ELECTRIC OLTENIA SA – 23 martie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. TOTAL ELECTRIC OLTENIA S.A. – in faliment avand sediul în Ramnicu Valcea, str. Copacelu, nr. 3A, numărul de ordine in Registrul Comerţului – J38/444/2005 şi Codul Unic de Înregistrare 17501847, desemnat prin Sentinta nr. 1705/21.09.2011, pronunţată de Tribunalul Valcea-Secţia a II-a Civila, în dosarul nr. 1867/90/2010,

Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 23.03.2023, ora 13:00, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare, a urmatoarelor bunuri mobile si imobile apartinand debitoarei S.C. TOTAL ELECTRIC OLTENIA S.A. – in faliment:

 • BUNURI IMOBILE:
 1. Teren intravilan, avand categoria de folosinta „arabil” , in suprafata totala de 597 mp., situat in intravilanul localitatii Ramnicu Valcea, jud. Valcea, DN 67 (str. Copacelu), Punctul Cuibul de Barza, inscris in CF 39068, nr. cad. 3596/1/1/1/1/1, la pretul de 1.367 EURO reprezentand 100% din valoarea cuprinsa in Raportul de evaluare intocmit de Quantum Evaluari SRL;
 2. Teren intravilan, avand categoria de folosinta „arabil”, in suprafata totala de 48 mp., situat in intravilanul localitatii Ramnicu Valcea, jud. Valcea, DN 67 (str. Copacelu), Punctul Cuibul de Barza, inscris in CF 41144, nr. cad. 3594/2, la pretul de 540 EURO reprezentand 100% din valoarea cuprinsa in Raportul de evaluare intocmit de Quantum Evaluari SRL;
 3. Lot de teren in suprafata de 2.000 mp, inscris in CF 80053, nr. cad. 523 are categorie de folosinta “faneata” situat in intravilanul localitatii Leresti Jud Arges, cu o deschidere de cca. 50 m, la pretul de 21.900 EURO reprezentand 100% din valoarea cuprinsa in Raportul de evaluare intocmit de Syndre Valuation SRL;
 4. Lot de teren in suprafata de 2.203 mp, inscris in CF 80238, nr. cad. 931/1 categorie de folosinta “faneata” situat in intravilanul localitatii Leresti Jud Arges, cu o deschidere de cca. 44,5 m. (pe teren se afla edificata o constructie cu regim de inaltime Ds+P+2E+M, aflata in proprietatea altei societati), la pretul de 26.800 EURO reprezentand 100% din valoarea cuprinsa in Raportul de evaluare intocmit de Syndre Valuation SRL;
 5. Lot de teren in suprafata de 3.797 mp, inscris in CF CF 80395, nr. cad. 931/2 are categorie de folosinta “faneata” situat in intravilanul localitatii Leresti Jud Arges, cu o deschidere de cca. 58 m, la pretul de 39.600 EURO reprezentand 100% din valoarea cuprinsa in Raportul de evaluare intocmit de Syndre Valuation SRL;
 • BUNURI MOBILE:
 1. Autoturism Skoda Fabia VL 07 ESG, la pretul de 3.640 LEI reprezentand 100% din valoarea cuprinsa in Raportul de evaluare intocmit de Quantum Evaluari SRL;
 2. Autoutilitara Dacia 1307 Pick-Up VL 06 RFW, la pretul de 1.640 LEI reprezentand 100% din valoarea cuprinsa in Raportul de evaluare intocmit de Quantum Evaluari SRL;
 3. Transformator ROBUST 160 E RA-20-1X160, la pretul de 36.480 LEI reprezentand 100% din valoarea cuprinsa in Raportul de evaluare intocmit de Quantum Evaluari SRL;
 4. Linie electrica – situata in Rezervatia de ursi Liberty Zarnesti, la pretul de 15.000 EURO reprezentand 50% din valoarea cuprinsa in Raportul de evaluare intocmit de Quantum Evaluari SRL;
 5. Obiecte de mobilier: dulap 2 usi, birou, scaun, la pretul total de 53 EURO reprezentand 50% din valoarea cuprinsa in Raportul de evaluare intocmit de Quantum Evaluari SRL;

Valorile nu includ TVA.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei si cu cel putin 48 de ore inainte de acest termen sunt obligate sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei – in contul RO98ROIN910400106223RO01 deschis la IDEA BANK – MOSILOR pentru S.C. TOTAL ELECTRIC CRAIOVA S.A., anexand dovada platii la oferta de cumparare pe care trebuie sa o prezinte lichidatorului judiciar cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice, între orele 9.00-14.00, într-un singur plic sigilat şi închis, impreuna cu restul documentelor prevazute in caietul de sarcini.

Caietul de sarcini se va achita anterior licitatiei, la sediul lichidatorului judiciar.

In caz de neadjudecare, vor avea loc alte licitatii, in acelasi loc si la aceeasi ora, in datele de: 30.03.2023, 06.04.2023, 13.04.2023, 20.04.2023, 27.04.2023, 04.05.2023, 11.05.2023, 18.05.2023, 25.05.2023, 01.06.2023, 08.06.2023, 15.06.2023, 22.06.2023, 29.06.2023, 06.07.2023, 13.07.2023, 03.08.2023, 10.08.2023, 17.08.2023, 24.08.2023, 31.08.2023.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021-210.16.67; 0724 323 442.

 • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
 • Telefon: 021-210.01.64; 021-210.16.67; 0724 323 442.
 • Email: office@rovigo.ro
DebitorTOTAL ELECTRIC OLTENIA SA
CUI17501847
RCJ38/444/2005
LocalitateRâmnicu Vâlcea
Adresastr. Copacelu, nr. 3A
Data licitației23 martie 2023