Dată

13 dec. 2022
Expired!

Oră

12:00 pm

Proprietăți imobiliare – XENIX IMPEX SRL – 13 decembrie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa, ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intr. Mareşal Josefl Pilsudski, nr. 2, sector 1, înscrisa în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub nr. RFO II 0008, în calitate de lichidator judiciar al debitorului XENIX IMPEX S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J23/713/2004, CUI 14335235, cu sediul social în Creteşti, str. Gării, nr. 19, jud. Ilfov, desemnat prin sentinţa civilă nr. 4611/11.04.2012, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 46320/3/2009,

În conformitate cu hotărârea Adunării Creditorilor din data de 20.09.2022, prin prezenta publicaţie de vânzare se aduce la cunostinţă generală că la data de 13.12.2022, orele 12:00, în Intr. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, Bucureşti, va avea loc vânzarea individuală prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor imobile aparținând debitorului XENIX IMPEX SRL, respectiv:

1. Proprietate imobiliară – teren intravilan situat în comuna Alunu, judeţul Vâlcea, în suprafaţă de 2,348.81 mp, la preţul de pornire de 4,860 Euro, exclusiv TVA.
2. Proprietate imobiliară – teren intravilan de 990 mp situat în tarlaua 181R, parcela 44, sat Roşioara, comuna Berbeşti, jud. Vâlcea, la preţul de pornire de 1,800Euro, exclusiv TVA.
3. Proprietate imobiliară – teren intravilan situat în sat Roşioara, comuna Berbeşti, jud. Vâlcea, în suprafaţă de 2.002 mp, la preţul de pornire de 1,080 Euro, exclusiv TVA.
4. Proprietate imobiliară – teren intravilan situat în Punct Crivina Bojan, tarlaua 181R, parcela 60, tarlaua 178R, Parcela 8, comuna Berbeşti, jud. Vâlcea, în suprafaţă de 2.064.20 mp, la preţul de pornire de 3,600 Euro, exclusiv TVA.
5. Proprietate imobiliară – teren intravilan situat în sat Berbeşti, comuna Berbeşti, jud. Vâlcea, în suprafaţă de 3.056.08 mp, la preţul de pornire de 4,050 Euro, exclusiv TVA.
6. Proprietate imobiliară – teren intravilan situat în sat Berbeşti, comuna Berbeşti, jud. Vâlcea, în suprafaţă de 3.941,97 mp, la preţul de pornire de 6,750 Euro, exclusiv TVA.
7. Proprietate imobiliară – teren intravilan situat în sat Berbeşti, comuna Berbeşti, jud. Vâlcea, în suprafaţă de 6.052.29 mp, la preţul de pornire de 25,200 Euro, exclusiv TVA.
8. Proprietate imobiliară – teren intravilan situat în sat Roşioara, comuna Berbeşti, jud. Vâlcea, în suprafaţă de 2,699.992 mp, la preţul de pornire de 1,440 Euro, exclusiv TVA.
9. Proprietate imobiliară – teren intravilan situat în T181R, parcela 59, sat Roşioara, comuna Berbeşti, jud. Vâlcea, în suprafaţă de 2.899,87 mp, la preţul de pornire de 6,300 Euro, exclusiv TVA.

Conform Hotararii Adunarii Creditorilor din 20.09.2022, pretul de pornire al licitatiilor este de 90% din pretul stabilit prin raportul de evaluare. 

Lichidatorul judiciar aduce la cunostiinta licitatorilor ca pe rolul Curtii de Apel Bucuresti exista dosarul nr.3356/1/2020 avand ca parti XENIX IMPEX SRL- intimata parata si DOMINIK&TEA SRL-apelanta reclamanta si avand ca obiect actiune in constatare prin care se pune in discutie dreptul de proprietate asupra cladirilor existente pe loturile de teren scoase la vanzare prin prezenta Publicatie de vanzare. Dosarul a fost solutionat prin respingerea apelului formulat de catre apelanta reclamanta DOMINIK&TEA SRL.Hotararea Curtii de Apel Bucuresti nr.1636/25.10.2022 este supusa caii de atac a recursului.

Informaţii suplimentare privind caracteristicile proprietăţilor sunt cuprinse în Regulamentul de vânzare, parte intregrantă a Caietului de Sarcini.
În conformitate cu dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrainate de lichidatorul judiciar în exerciţiul atribuţiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.

Toţi cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitaţie sunt invitaţi să facă cunoscute pretenţiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancţiunea de a nu mai fi luate în considerare după aceea.

Persoanele care vor să liciteze sunt invitate să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar pentru achiziţionarea caietului de sarcini al bunului imobil. Preţul caietului de sarcini este de 3.000 lei plus TVA.

Documentele de participare la licitaţie trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. cel mai tarziu în ziua lucratoare anterioară organizării licitaţiei publice, între orele 9,00-14,00 şi sunt cuprinse în caietul de sarcini.

Licitatorii au obligaţia depunerii unei garanţii de participare în cuantum de 25% din preţul de pornire a licitaţiei în contul unic de lichidare nr. IBAN RO16ROIN910400047625RO01 deschis pe numele XENIX IMPEX SRL la IDEA BANK.

În caz de neadjudecare, se vor organiza alte 4 licitaţii la un interval de 7 zile şi se vor desfaşura în datele de 20.12.2022, 27.12.2022, 04.01.2023, 11.01.2023, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numărul de telefon 0724323442.

Prezenta publicație de vânzare anulează publicația de vânzare înregistrată la ROVIGO SPRL sub nr. 4468/06.10.2022, privind vânzarea imobilelor aparținând XENIX IMPEX SRL.

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L
  • Telefon: 0724323442
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorSC XENIX IMPEX SRL
CUI14335235
RCJ23/713/2004
LocalitateIlfov
AdresaSat Crețești. Comuna Vidra, Str. Gării, nr. 19
Data licitației13 decembrie 2022