Dată

30 aug. 2022
Expired!

Oră

2:00 pm

Teren – Snagov – SC CAPTAIN PORT SEVICE PRODUCT SRL – 30 august

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO SPRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului CAPTAIN PORT SERVICE PRODUCT S.R.L. – in faliment cu sediul in Bucuresti, str. Vasile Lascar, nr. 150, sector 2, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/1448/2009, C.U.I. 17084626, desemnat in Dosarul nr. 54987/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti-Sectia a VII-a Civila,

Prezenta Publicatie de vanzare este emisa in conformitate cu Hotararea Adunarii creditorilor debitoarei Captain Port Service Product SRL din data de 06.02.2018.

Prin prezenta Publicatie de vanzare aduce la cunostinta generala ca la data de 30.08.2022 orele 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc vanzarea in bloc prin licitaţie publică deschisă ascendentă cu strigare a bunurilor aflate in proprietatea CAPTAIN PORT SERVICE PRODUCT S.R.L. – in faliment astfel cum sunt individualizate in Raportul de evaluare intocmit de Societatea de Evaluare VERIDIO TRUSTED BUSINESS ADVISORY dupa cum urmeaza:

Teren in suprafata totala de 48.975 mp, situat pe malul Nordic al Lacului Snagov in incinta Parcului Snagov, in apropiere de restaurantul Vanatorul, proprietate formata din 9 loturi alipite fizic, din care 1.106 mp reprezinta drumul de acces.

Tarla 4 Lot 2 Nr. cadastral: 38979/1/2; CF 6785, 4.018 mp;
Tarla 4 Lot 3 Nr. cadastral: 38979/1/3 CF 6786 4.031 mp;
Tarla 4 Lot 4 Nr. cadastral: 38979/1/4 CF 6787 4.067 mp;
Tarla 4 Lot 5 Nr. cadastral: 38979/1/5 CF 6788 4.023 mp;
Tarla 4 Lot 6 Nr. cadastral: 38979/1/6 CF 6789 4.025 mp;
Tarla 4 Lot 7 Nr. cadastral: 38979/1/7 CF 6790 4.019 mp;
Tarla 4 Lot 8 Nr. cadastral: 38979/1/8 CF 6791 22.844 mp;
Tarla 4 Lot 9 Nr. cadastral: (drum acces) 38979/1/9 CF 6792 1.106 mp;
Tarla 4 Lot 10 Nr. cadastral: 38979/1/10 CF 6793 842 mp;

Terenul scos la vanzare face obiectul unei actiuni in anulare fiind constituit dosar nr. 1923/93/2016 aflat pe rolul Tribuunalului Ilfov, cu urmator termen de judecata la data de 19.09.2017, avand ca obiect: Constatarea nulitatii absolute a Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1070 / 07.05.2007 incheiat intre Consiliul Local al Comunei Snagov in calitate de vanzatoare si Societatea Captain Port Service Product SRL in calitate de cumparatoare, avand ca obiect terenul situat in Jud. Ilfov Comuna Snagov tarla 4, avand numar carte funciara 4665 si numar cadastral 3879/1 in suprafata de 58.599,92 mp; repunerea partilor in situatia anterioara in sensul restituirii catre Societatea Captain Port Service Product SRL a sumei de 7.031.990 euro, reprezentand contravaloarea terenului achizitionat,

Informatii suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse in Raportul de evaluare intocmit, parte intregranta a Caietului de Sarcini care poate fi achizitionat de la lichidatorul judiciar.

Pretul de pornire al licitatiei este de 2.114.000 EURO, conform Raportului de evaluare intocmit de Veridio SRL si Hotararii judecatorului sindic din data de 16.03.2016. (la care se aplica TVA sau nu in functie de prevederile Codului Fiscal in vigoare la data incheierii Contractului de vanzare).

Pentru participarea la licitatie se va achita o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei participantii sunt obligati sa achite garantia prin ordin de plata sau prin depunerea acesteia in contul unic de insolventa. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de lichidare nr. RO25BRDE445SV18417044450 deschis la BRD – SUC. DOROBANTI, pe numele  CAPTAIN PORT SERVICE PRODUCT S.R.L.  cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea in bloc a bunurilor aflate în proprietatea CAPTAIN PORT SERVICE PRODUCT S.R.L.” cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru licitatia publica.

Persoanele care vor sa participe la licitatie sunt invitate sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si, pana la acel termen sunt obligate sa-si procure Caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L.

Pentru participarea la licitaţia publică deschisă cu strigare, persoanele interesate depun la registratura ROVIGO SPRL într-un singur plic sigilat şi închis, documentele prevăzute la art. 14, 15 si 16, cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare parte integrantă a Caietului de sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini, cu exceptia masurilor asiguratorii instituite in cadrul dosarului penal.

In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua lunar, in data de 27.09.2022, 25.10.2022, 29.11.2022, 27.12.2022, 31.01.2023, 28.02.2023, 28.03.2023, 25.04.2023, 30.05.2023, avand acelasi pret de pornire, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Cei interesati pot obtine date si informatii suplimentare de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL si la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442.

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 0724323442
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorSC CAPTAIN PORT SEVICE PRODUCT SRL
CUI17084626
RCJ40/1448/2009
LocalitateBucurești
AdresaStr. Vasile Lascar, 150 C
Data licitației30 august 2022