Vanzarea in bloc prin negociere directa a bunurilor imobile compuse din teren, cladiri si constructii speciale aflate in proprietatea debitoarei BERE SI MALT ROBEMA S.A

Vanzarea in bloc prin negociere directa a bunurilor imobile compuse din teren, cladiri si constructii speciale aflate in proprietatea debitoarei BERE SI MALT ROBEMA S.A.

ROVIGO SPRL, cu sediul în Bucureşti, Intr. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, în calitate de lichidator judiciar al BERE SI MALT ROBEMA S.A. (în faliment, in banckruptcy, en faillite) cu sediul în Rosiorii de Vede, str. Oltului, nr. 73, jud. Teleorman, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J34/33/1991 şi Codul Unic de Înregistrare 1393498, societate aflată în faliment conform Sentinţei Civile nr. 350 pronunţata de judecătorul sindic în sedinţa publică din 05.12.2011, în Dosarul nr. 1814/87/2009 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, Secţia Civilă, anunta vanzarea in bloc prin negociere directa în temeiul art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, a Activului apartinand BERE SI MALT ROBEMA S.A. (în faliment, in banckruptcy, en faillite) format din bunurile imobile compuse din teren, cladiri si constructii speciale aflate in proprietatea SC Bere si Malt Robema SA situate în str. Oltului, nr. 73, Rosiori de Vede, jud. Teleorman, evaluate conform Raportului de evaluare si Completarii la Raportul de evaluare, ambele intocmite de QUANTUM EVALUARI S.R.L, la pretul de 786.003 EURO (la valoarea stabilita se aplica sau nu nu TVA in functie de prevederile Codului Fiscal de la momentul incheierii Contractului de vanzare).

Ofertele de cumparare pot fi depuse la sediul lichidatorului judiciar, sau transmise pe mail office@rovigo.ro .

Ofertantii vor depune garantia de participare de 10% din pretul de vanzare in contul unic de insolventa al BERE SI MALT ROBEMA S.A. (în faliment, in banckruptcy, en faillite) in termen de maxim 3 zile de la data depunerii ofereti la lichidatorul judiciar.

Termenul de supraofertare va fi de 30 de zile calendaristice de la data publicarii ultimului anunt de supraofertare. Ofertele primite de lichidatorul judiciar dupa implinirea acestui termen nu vor fi luate in considerare.

Pasul de supraofertare este de 10% din preţul de vânzare.

Informatii suplimentare privind procedura de vanzare se regasesc in cuprinsul Caietului de sarcini care cuprinde Regulamentul de participare la procedura de vanzare, Raportul de evaluare si Completarea la Raportul de evaluare cu datele bunurilor scoase la vanzare, care se achizitioneaza de la lichidatorul judiciar, si constituie o conditie prealabila pentru participarea la vanzarea directa organizata de lichidatorul judiciar.

Relaţii suplimentare la telefon 0724.323.442.

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 0212.100.164 0724.323.442
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorBERE SI MALT ROBEMA SLR
CUI1393498
RCJ34/33/1991
LocalitateRoșiori de Vede
Adresajudețul Teleorman
Data licitației
MT PROPERTY SRL – Apartament 3 Camere