Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 26.05.2021, orele 14:00, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a bunurilor mobile ale RED SCORPIO SRL

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 26.05.2021, orele 14:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, Sect. 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a Bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și mijloacelor de transport auto, apartinand societatii debitoare, conform listei anexate prezentei.

 1. Mixer dejectii MTX 3600/5 Serie 073432 Pp Functional 1.189,3
 2. Milker 2/1 inox seria 3319 Pp Functional 588
 3. Milker 2/1 inox seria 3387 Pp Functional 588
 4. Milker 2/1 inox seria 5630 Pp Functional 588
 5. Tanc racire lapte Pp Functional 5.286,4
 6. Tanc racire lapte Pp Functional 5.286,4
 7. Cultivator(sapa porumb) Pp Functional 814,1
 8. Generator curent monofazat 2,9 kw Pp Functional 490
 9. Tractor DEUTS FAHR 410 EOLINE Pp Functional dupa reparatii 19.113,5
 10. Schaeffer 3350 Nefunctional/Descompletat/Material reciclabil 49
 11. Autoutilitara FORD TRANSIT Nefunctional/Descompletat/Piese dezmembrabile 6.608

Prețul de pornire al licitațiilor este redus cu 30% din prețul stabilit prin evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din 03.03.2021.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. ………………………………… deschis la…………………………., pe numele RED SCORPIO S.R.L., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunului ………………………………….. aflat în proprietatea RED SCORPIO S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy ”, „en faillite”.

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV. Prețul caietului de sarcini se va stabili în funcție de valoarea și complexitatea bunului scos la licitatie.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 – 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 30.08.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722965256 sau la adresa de e-mail: office@rovigobv.ro .

 • Persoana de contact: Ion Manguci
 • Telefon: 0722965256
 • Email: ion.manguci@rovigobv.ro
DebitorRED SCORPIO
CUI16983233
RCJ8/2793/2004
LocalitateBrașov
AdresaBrașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov
Data licitației26 mai 2021
Terenuri – MOPAN SA
Bunuri imobile și mijloace fixe – TOP AUTO GRUP SRL