Bunuri imobile și mijloace fixe TOP AUTO GRUP S.R.L.

ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, cu sediul in str. Saturn, nr. 37 A, apt.59, Brasov, jud. Brasov, inscrisa in Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa  din Romania sub nr. RFO II – 0685, in calitate  de lichidator judiciar al debitoarei TOP AUTO GRUP  S.R.L. „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J8/1720/1997, având CUI  10065678, cu sediul social în Brasov, Calea Feldioarei, nr. 75R, Județul Braşov, desemnat prin încheierea de ședință din data de 17.05.2018, si prin Incheierea de Camera de Consiliu din 21.06.2018 pronuntata  de Tribunalul de Tribunalu Brasov – Sectia a II a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 6617/62/2013, in temeiul art. 117 (1) și următoarele din Legea nr. 85/2006 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor din 02.12.2020, aduce la cunoștința generală că la 28.05.2021, orele 14:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, Sect. 1, va avea loc vânzarea în bloc, prin licitație publică deschisă cu strigare a următoarelor bunuri apartinand debitoarei:

1. Proprietate imobiliara  situata in Calea Fedioarei nr. 74 Z, Brasov,  compusa din:

 • teren in suprafata de 4627 mp , conform CF 104103, CF 104097 si  CF 110812;
 • constructie S+P+M in suprafata de 1142 mp,  CF 104103 .

2. Proprietate imobiliara situata in Calea Feldioarei nr. 75 R, Brasov, compusa  din:

 • teren in suprafata de 7.886 mp  , CF 106190;
 • constructie P + E in suprafata de 1857,41 mp, CF 106190;
 • constructie P + M in suprafata de 1149,60 mp,  CF 106190;

3. Proprietate imobiliara situata în Calea Feldioarei nr. 75, Brasov, in suprafata de 7.741 mp, compusă din:

 • teren în suprafață de 4700 mp  ,  CF 101887;
 • teren în suprafață de 3014 mp  ,  CF 101906.

Prețul de  pornire al sedintelor de  licitatie este 1.859.040 euro si este redus cu 20 % fata de valoarea stabilita prin evaluare

 • Proprietate  imobiliara situata în Loc. Covasna, Jud. Covasna – teren liber intravilan în suprafață de 105.702 mp, compusă din 15 nr. cadastrale, dupa cum urmeaza:
 1. Teren intravilan in suprafața de 3.102 mp, CF 23102;
 2. Teren intravilan in suprafața de 12.343 mp, CF 23014;
 3. Teren intravilan in suprafața de 4.927 mp, CF 23560;
 4. Teren intravilan in suprafața de 11.097 mp, CF 23452;
 5. Teren intravilan in suprafața de 5.017 mp, CF 23450;
 6. Teren intravilan in suprafața de 5.860 mp,  CF 23445;
 7. Teren intravilan in suprafața de 2.349 mp, CF 23447;
 8. Teren intravilan in suprafața de 9.763 mp, CF 23449;
 9. Teren intravilan in suprafața de 12.189 mp, CF 23451;
 10. Teren intravilan in suprafața de 490 mp, CF 23446;
 11. Teren intravilan in suprafața de 5.915 mp, CF 23448;
 12. Teren intravilan in suprafața de 9.240 mp, CF 23160;
 13. Teren intravilan in suprafața de 10.178 mp,CF 23099;
 14. Teren intravilan in suprafața de 2.639 mp, CF 23455;
 15. Teren intravilan in suprafața de 10.593 mp, CF 23561.

Prețul de  pornire al sedintelor de  licitatie este 356.816 euro si este redus cu 20% fata de valoarea stabilita prin evaluare.

 • Mijloace fixe la prețul de 47.349,6 euro (conform listei anexe prezentei publicații).

Prețul de pornire al licitațiilor publice este redus cu 20% din valoarea de piață, conform Hotărârii Adunării Creditorilor din 05.05.2021, pentru fiecare proprietate.

Pentru participarea la licitație persoanele interesate vor achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației.  Garanția de participare se constituie prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO91CECEBV0101RON0523261 deschis la CEC  BANK  pe numele TOP AUTO GRUP S.R.L. cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea …………….. aflat/e în proprietatea TOP AUTO GRUP S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”.

De asemena acestea sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, Sect. 1, cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice, între orele 9.00 – 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua cu repectarea acelorasi conditii și în același loc la 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722965256 sau la Adresa de e-mail : office@rovigobv.ro .

Prezenta publicație de vânzare a fost afișata la :

 • Sediul lichidatorului  judiciar;
 • Primăria Municipiului Brașov;
 • Primăria Comunei Covasna;
 • Tribunalul Brașov – Secția a II -a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.
 • Ziar de largă circulație;
 • Site-ul lichidatorului: http://www.rovigo.ro;
 • Site-ul UNPIR: http://www.unpir.ro;
 • Alte site-uri de specialitate: www.micapublicitate.ro.

ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV
Lichidator judiciar al TOP AUTO GRUP  S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”.

 • Persoana de contact: Ion Manguci
 • Telefon: 0722965256
 • Email: ion.manguci@rovigobv.ro
DebitorTOP AUTO GRUP SRL
CUI10065678
RCJ8/1720/1997
LocalitateBrașov
AdresaCalea Fedioarei nr. 74 Z, Brașov
Data licitației28 mai 2021
Bunuri mobile – RED SCORPIO SRL
Acțiuni – Societatea Comercială Pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A