Teren Grădiștea

ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului FLAMINGO COMPUTERS S.A. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, desemnat prin Sentinta Comerciala nr. 5838/27.09.2010, pronunţată de Tribunalul București secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 48890/3/2009, avand sediul în București, sos. București-Ploiești, nr. 44C, et. 1, Complex Domus Mex Baneasa, sector 1 numărul de ordine in Registrul Comerţului J40/24818/1994 şi Codul Unic de Înregistrare 6597960,
Prin prezenta publicație de vânzare, având în vedere hotărârea adunării creditorilor din 15.11.2019, se aduce la cunoștință generala că la data de 06.12.2019, orele 10,00, în str. Mareșal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, București, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a imobilului teren extravilan, în suprafață de 17.799,77 mp, situat în extravilanul satului Grădiștea, comuna Grădiștea, județul Ilfov, aflat în proprietatea debitoarei.

Caracteristici proprietate:
Terenul este situat sat Grădiștea, comuna Grădiștea, tarla 1, parcela 31/2, număr cadastral 397, cu următoarele vecinătăți: la nord – De2, la est – Enache Gheorghe, la sud – De3, la vest – A32.

Vânzarea la licitație publica va începe de la prețul stabilit la suma de 9.000 EURO, exclusiv TVA.

În conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile înstrăinate de lichidator în exercițiul atribuțiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.

Toți cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitație sunt invitați să facă cunoscute pretențiile lor lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancțiunea de a nu mai fi luate în considerare după aceea.

Persoanele care vor să liciteze sunt invitate să se prezinte la data și locul ținerii licitației și, cu cel puțin 24 de ore înainte de acest termen sunt obligate să depună o cauțiune la dispoziția lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., în cuantum de 25% din valoarea imobilului, în contul nr. RO22BRDE410SV91267644100 deschis la BRD – Agenția Piața Romana pentru S.C. FLAMINGO COMPUTERS S.A. – în faliment, anexând dovada plații la oferta de cumpărare pe care trebuie să o prezinte lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de licitație. De asemenea, până la data ținerii licitației, ofertanții au obligația să cumpere caietul de sarcini al imobilului, care se află la sediul lichidatorului judiciar contra sumei de 1000 lei.

Cei care doresc să participe la licitație în calitate de reprezentanți ai unor persoane juridice sunt obligați să prezinte: copie după OP prin care să se ateste depunerea cauțiunii; dovada cumpărării caietului de sarcini; cererea de participare la licitație publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil; scrisoare de împuternicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentației, condițiilor, termenilor și clauzelor Caietului de Sarcini întocmit pentru vânzarea bunurilor aflate în patrimoniul FLAMINGO COMPUTERS S.A. (în faliment, in bankruptcy, en faillite).

În caz de neadjudecare, se vor organiza încă 7 ședințe de licitație publică la interval de 14 zile, dar nu mai mult de două ședințe de licitație pe lună, în datele de 20.12.2019, 03.01.2020, 17.01.2020, 31.01.2020, 14.02.2020, 28.02.2020, 13.03.2020, în aceleași condiții.

Relații suplimentare se pot obține de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67; persoana de contact: Cristian Stangaciu.

DebitorSC FLAMINGO COMPUTERS SA
CUI6597960
RCJ40/2481/1994
LocalitateBucurești
AdresaBucurești
Data licitației6 decembrie 2019
FLAMINGO COMPUTERS S.A – Teren Sinaia
FLAMINGO COMPUTERS S.A – Teren concesionat și construcții (depozite) în Giurgiu