Teren Sinaia

Prin prezenta publicație de vânzare vă aducem la cunoștință generală că la data de 06.12.2019 orele 15.00 va avea loc licitația pentru terenul situat la intrarea în Sinaia – FLAMINGO COMPUTERS

ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în București, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului FLAMINGO COMPUTERS S.A. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, desemnat prin Sentința Comerciala nr. 5838/27.09.2010, pronunțată de Tribunalul București secția a VII-a Civila, în dosarul nr. 48890/3/2009, având sediul în București, sos. București-Ploiești, nr. 44C, et. 1, Complex Domus Mex Baneasa, sector 1 numărul de ordine in Registrul Comerțului J40/24818/1994 și Codul Unic de Înregistrare 6597960,
Prin prezenta publicație de vânzare, având în vedere hotărârea adunării creditorilor din 23.10.2019, se aduce la cunoștință generală că la data de 06.12.2019, orele 15,00, în str. Mareșal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, București, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a imobilului teren în suprafața de 1.157,68 mp, situat în Sinaia, județul Prahova, aflat în proprietatea debitorului.

Caracteristici proprietate:
Terenul este situat la intrarea în Sinaia, cu o deschidere la DN 1 de 26 m, număr cadastral 813, având următoarele vecinătăți: la nord – Tarca Anton, la est – CFR, la sud – CFR, la vest – DN1.

Vânzarea la licitație publică va începe de la prețul stabilit la suma de 31.500 EURO, exclusiv TVA.

În conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile înstrăinate de lichidator în exercițiul atribuțiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.
Toți cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitație sunt invitați să facă cunoscute pretențiile lor lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data stabilita pentru vânzare, sub sancțiunea de a nu mai fi luate în considerare după aceea.

Persoanele care vor să liciteze sunt invitate să se prezinte la data și locul ținerii licitației și, cu cel puțin 24 de ore înainte de acest termen sunt obligate să depună o cauțiune la dispoziția lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., în cuantum de 25% din valoarea imobilului, în contul nr. RO22BRDE410SV91267644100 deschis la BRD – Agenția Piața Romana pentru FLAMINGO COMPUTERS S.A. – în faliment, anexând dovada plații la oferta de cumpărare pe care trebuie să o prezinte lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de licitație. De asemenea, până la data ținerii licitației, ofertanții au obligația să cumpere caietul de sarcini al imobilului, care se află la sediul lichidatorului judiciar contra sumei de 1000 lei.

Cei care doresc sa participe la licitație în calitate de reprezentanți ai unor persoane juridice sunt obligați să prezinte: copie după OP prin care să se ateste depunerea cauțiunii; dovada cumpărării caietului de sarcini; cererea de participare la licitație publică și oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil; scrisoare de împuternicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentației, condițiilor, termenilor și clauzelor Caietului de Sarcini întocmit pentru vânzarea bunurilor aflate in patrimoniul FLAMINGO COMPUTERS S.A. (in faliment, in bankruptcy, en faillite).

În caz de neadjudecare, se vor organiza încă 7 ședințe de licitație publică la interval de 14 zile, dar nu mai mult de două ședințe de licitație pe luna, în datele de 20.12.2019, 03.01.2020, 17.01.2020, 31.01.2020, 14.02.2020, 28.02.2020, 13.03.2020, în aceleași condiții.

Relații suplimentare se pot obține de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67; persoana de contact: Cristian Stangaciu.

DebitorSC FLAMINGO COMPUTERS SA
CUI6597960
RCJ40/2481/1994
LocalitateBucurești
AdresaBucurești
Data licitației6 decembrie 2019
SC IOROM TRADING SRL – Terenuri intravilane situate în Comarnic
FLAMINGO COMPUTERS S.A – Teren Grădiștea