Terenuri intravilane situate în Comarnic

Vânzare terenuri intravilane situate în Comarnic, str. Ghiosesti, jud. Prahova

ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în București, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului IOROM TRADING S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) desemnat prin Sentința Comerciala nr. 2539/19.03.2010, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Comercială, în dosarul nr. 38225/3/2008, cu sediul în Str. Lotru nr. 35, sector 1, București, nr. ONRC J40/17970/1993 şi Codul Unic de Înregistrare 4380115,

Prin prezenta publicație de vânzare, se aduce la cunoștință generală că în data de 04.02.2021, orele 16:00, în str. Mareșal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, București, va avea loc vânzarea în bloc, prin licitație publică deschisă cu strigare, a următoarelor bunuri imobile aflate în proprietatea debitorului:

  • teren intravilan curti-constructii, în suprafață de 821,69 mp, situat în Comarnic, str. Ghiosesti, nr. 308, județul Prahova. Caracteristici proprietate: terenul este situat în intravilanul orașului Comarnic, număr cadastral 191, înscris în cartea funciară nr. 75 a localității Comarnic. Preț de pornire: 9417,6 EURO, exclusiv TVA.
  • teren intravilan, în suprafață de 999 mp, situat în Comarnic, str. Ghioșești, punctul Putul lui Tanase, județul Prahova. Caracteristici proprietate: terenul este situat în intravilanul orașului Comarnic, număr cadastral 309, înscris în cartea funciară nr. 189 a localității Comarnic. Preț de pornire: 11450,7 EURO, exclusiv TVA.

In conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea 85/2006, bunurile înstrăinate de lichidator în exercițiul atribuțiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.

Toți cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitație sunt invitați să facă cunoscute pretențiile lor lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancțiunea de a nu mai fi luate în considerare după aceea.

Persoanele care vor să liciteze sunt invitate să se prezinte la data și locul ținerii licitației și, cu cel puțin 24 de ore înainte de acest termen sunt obligate să depună o cauțiune la dispoziția lichidatorului judiciar, ROVIGO S.P.R.L., in cuantum de 10% din valoarea imobilelor in contul nr. RO94 ROIN 9104 0007 7449 RO01 deschis la ROMANIAN INTERNATIONAL BANK S.A. – MOSILOR pentru IOROM TRADING S.R.L., anexând dovada plații la oferta de cumpărare, pe care trebuie să o prezinte lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de licitație. De asemenea, ofertanții au obligația să cumpere caietul de sarcini al imobilului, care se află la sediul lichidatorului judiciar, contra sumei de 500 lei. Cei care doresc sa participe la licitație în calitate de reprezentanți ai unor persoane juridice sunt obligați să prezinte: copie după chitanță/OP prin care să se ateste depunerea cauțiunii; dovada cumpărării caietului de sarcini, în cuantum de 500 lei (chitanța, în copie); cererea de participare la licitație publică și oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil; scrisoare de imputernicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentației, condițiilor, termenilor și clauzelor Caietului de Sarcini întocmit pentru vânzarea bunurilor aflate în patrimoniul IOROM TRADING S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite).

În caz de neadjudecare, se vor mai organiza încă 7 ședințe de licitație publică, în același loc, în datele de 18.02.2021, 04.03.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, în același loc și la aceeași ora, având același preț de pornire sus-menționat.

Relații suplimentare se pot obține de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67. Persoana de contact: Cristian Stangaciu.

DebitorSC IOROM TRADING SRL
CUI4380115
RCJ40/17970/1993
LocalitateBucurești
AdresaBucurești
Data licitației4 februarie 2021
SC IOROM TRADING SRL – Vânzare terenuri intravilane situate în Buftea
FLAMINGO COMPUTERS S.A – Teren Sinaia